آرایش مجاز

نوع پوشش و آرایش مجاز از نظر اسلام

پوشش خانم ها و آرایش مجاز از نظر اسلام چگونه است؟ نظر اسلام درباره ابرو برداشتن مردها و تی شرت های آستین کوتاه چیست؟در ادامه این مطلب از بخش دنیای مد فانوس با ما باشید.

______________فانوس______________

پوشش و آرایش مجاز در اسلام

آرایش زن در اسلام جزء مواردی است که نه تنها نفی نشده است بلکه به آن تاکید هم شده است اما برای آرایش زن حد و حدود تعریف شده است. زن زیباست، خودش را زیباتر هم می کند، اما برای همسرش.
علاوه بر نکاتی که درباره میزان پوشش در اسلام بیان شده، کیفیت آن هم مدنظر قرار گرفته است. یکی از موارد اصلی که از نظر شرعی پوشیدن آن اشکال دارد، لباس شهرت است. لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به خاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست، به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آن ها را به خود جلب کرده و انگشت نما می شود.

پوشش و آرایش مجاز اسلامی

اسلام چه حدی را برای پوشش و آرایش مجاز خانم ها و آقایان تعیین کرده است؟ به هر حال پوشش و آرایش چیزی است که هر روز با آن سر و کار داریم و اگر پاسخ این سؤال را به درستی ندانیم، دانسته یا ندانسته ممکن است گرفتار گناه شویم.

برخی افراد فکر می کنند که مثلا اسلام به طور کلی با آرایش مخالف است، درحالی که اینطور نیست؛ اسلام به قاعده مندبودن این «آرایش» دستور دهد و اتفاقا در زمینه پوشش و آرایش احکامی را وضع کرده است. نکته بعدی هم این است که برخی فکر می کنند که احکام پوشش و آرایش فقط مخصوص خانم هاست، این تصور هم غلط است و آقایان هم مخاطب این احکام شرعی هستند. در این صفحه سعی کرده ایم علاوه بر بیان حکم کلی پوشش و آرایش برای خانم ها و آقایان، سراغ مصداق های این روزهای جامعه برویم.

آرایش مجاز

حد شرعی پوشش برای خانم ها و آقایان

حکم کلی:هم خانم ها و هم آقایان باید حد شرعی پوشش و آرایش را رعایت کنند که در جدول زیر به تفکیک آمده است:

جنسیت – میزان پوشش و آرایش

زنانن- بانوان و دختران در برابر نامحرم باید تمام بدن را باید بپوشانند غیراز 2 موضع که واجب نیست پوشانده شود؛ البته درصورتی که آرایشی یا زیوری نداشته باشد. آن 2 موضعی که واجب نیست؛ یکی گردی صورت است به مقداری که در وضو لازم است شسته شود و یکی هم دست ها از نوک انگشتان تا مچ. این مقدار هم البته اگر آرایش و زینتی داشته باشد حتما باید پوشانده شود.

مردان- اصل پوشش درباره آقایان پوشاندن عورتین است، اما اگر در جایی قرار می گیرند که در معرض نگاه شهوتی دیگران است یا به گونه ای است که طرف انگشت نما می شود، باید به مقدار لازم و متعارف بدن را بپوشاند.

نکته 1: برخی ها تصور می کنند که حد مجاز پوشش خانم ها، همان مواضعی است که نپوشاندن آن ها برای نمازخواندن مجاز شمرده شده است، درحالی که اینطور نیست. در نماز 3 بخش بدن برای خانم ها استثنا شده که پوشاندن آن واجب نیست؛ «گردی صورت» به مقداری که در وضو شسته می شود، «دست ها تا مچ» و «پا ها تا مچ، به شرط اینکه نامحرمی نباشد».

نکته 2: شاید این سؤال مطرح شود که مصداق آرایش برای خانم ها چیست؟ مصداق آرایش را باید عرف تعیین کند؛ یعنی عموم مردم- افرادی که در محل زندگی شخص هستند- اگر کاری را آرایش بدانند و خانمی آن آرایش را داشته باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند. مثلا معمولا کرم ساده و معمولی را کسی آرایش نمی گوید.

ماجرای لباس شهرت چیست؟

حکم کلی:علاوه بر نکاتی که درباره میزان پوشش در اسلام بیان شده، کیفیت آن هم مدنظر قرار گرفته است. یکی از موارد اصلی که از نظر شرعی پوشیدن آن اشکال دارد، لباس شهرت است. لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به خاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست، به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آن ها را به خود جلب کرده و انگشت نما می شود.

پوشیدن ساپورت و لباس چسبان

اینطور نیست که فقط پوشش در اسلام مدنظر باشد و کیفیت آن اهمیتی نداشته باشد. برای پوشش شرایطی ذکر شده، ازجمله اینکه برجستگی های بدن مشخص نباشد. در مورد ساپورت و لباس های چسبان، اینگونه است که تمام هندسه بدن مشخص است؛ بنابراین حجاب کاملی نیست. از طرفی میزان چسبان بودن لباس نباید به حدی باشد که موجب جلب توجه نامحرم یا انگشت نماشدن شود.

تی شرت های آستین کوتاه برای مردان

به طورکلی اگر انسان لباسی بپوشد که مثلا کوتاه است یا قسمتی از بدن پیداست و یا شکل و شمایل خاصی دارد و جلب توجه می کند و ممکن است انگشت نما شود و مردم بگویند این چه وضعیت و لباسی است، اگر در آن حد باشد حرام است. درخصوص پوشیدن پیراهن های آستین کوتاه برای مردان هم باید گفت که اگر پوشیدن این پیراهن باعث ایجاد فسادی نشود، جایز است، در غیراین صورت جایز نیست.

میزان آرایش باید چقدر باشد؟

برخی خانم ها با اصطلاحی به نام «آرایش کم» ماجرای آرایش کردن مقابل مردان را توجیه می کنند، اما باید بدانیم که از نظر شرعی فرقی بین آرایش کم و زیاد نیست. اگر خانم کاری کرده که عرفاً می گویند آرایش کرده مثلا ابرو ها یا چشم را مداد کشیده و یا رژ لب زده است و مقابل نامحرم نپوشانده، حرام است. اما اگر در حدی نیست که عرفاً بگویند آرایش کرده مثلا کرمی زده است، پوشاندنش از نگاه نامحرم واجب نیست.

ریش تراشیدن مردان و ریش پروفسوری

حکم کلی این مسئله این است که میزان کوتاه کردن ریش باید طوری باشد که از نظر عرف، گذاشتن ریش صدق کند. به عبارتی تراشیدن با تیغ یا وسایل و ماشین هایی که مثل آن می تراشند بنا بر احتیاط جایز نیست، اما اصلاح گونه ها و زیر گلو اشکالی ندارد و ریش به اصطلاح پروفسوری بنابر احتیاط جایز نیست. یادتان باشد که تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

پوشیدن لباس هایی با رنگ های خاص

این روز ها پوشیدن لباس های رنگی عجیب و غریب هم رایج شده است. این رنگ در موضوع همان لباس شهرت قرار می گیرد؛ یعنی اینکه رنگش نباید به گونه ای باشد که فرد انگشت نما شود و به اصطلاح لباس شهرت نباشد. در ضمن نکته دیگری هم در مورد لباس وجود دارد که این لباس نباید مروج فرهنگ ابتذال یا فرهنگ دشمنان باشد. مسلما شاخص تشخیص این موضوعات هم عرف جامعه است.

آرایش ابرو برای مردان و پسران

رواج ابروبرداشتن در بخشی از جامعه مردان هم این روز ها انکار ناپذیر است. به طور کلی از نظر شرعی باید گفت:آرایش زنانه برای مردان و آرایش مردانه برای زنان حرام است. از نظر اسلام آن شخصیت و تشخص مردانه برای مردان باید حفظ شود و آن شخصیت زنانه هم برای زنان؛ همچنان که گفته اند لباس خاص خانم ها را بنابر احتیاط واجب آقایان نپوشند و لباس خاص مردان را زنان نپوشند، مگر برای یک غرض عقلایی مثلا اجرای فیلم یا نمایش.

تتوکردن اندام بدن برای زنان و مردان

یکی از ملاک های میزان آرایش این است که برای بدن ضرر نداشته باشد. تتوکردن اگر برای بدن ضرر قابل توجهی داشته باشد یا تصاویر مستهجن و یا مطالب باطلی را بر بدن تتو کنند جایز نیست؛ اما اگر برای بدن ضرری نداشته باشد و مطالبی که نوشته شده، مطالب یا نماهای حرامی نباشد و باعث فساد دیگری نشود اصلش اشکالی ندارد؛ اگرچه مستحب و پسندیده هم نیست.

تتو کردن و آرایش ابرو برای زنان

اگر آرایش ابرو برای زنان به حدی است که عرفاً می گویند آرایش یا رنگ کرده و یا ابرو برداشته، باید از نگاه نامحرم بپوشاند، اما اگر نه، مختصر است که عرفاً نمی گویند آرایش کرده، پوشاندنش واجب نیست. درخصوص مانع بودن تتو برای وضو هم باید گفت که آن تتوکردنی که امروزه متداول است که معمولا جوهر زیر پوست می رود، مانع نیست و وضو و غسل فرد اشکالی ندارد.

کفش هم جزو پوشش است؟

قطعا وقتی درباره پوشش صحبت می شود همه بخش ها و ازجمله کفش را هم در بر می گیرد. مثلا اگر خانم کفش پاشنه بلندی بپوشد که موجب جلب توجه نامحرم شود یا او را انگشت نما کند این کفش از نظر شرعی جایز نیست، اما اگر در آن حد نباشد اشکالی ندارد. جوراب نازک هم اگر باعث شود پا در معرض دید نگاه نامحرم قرار بگیرد، مصداق کامل نبودن حجاب محسوب می شود.

آرایش مجاز و نوع پوشش برای هر زن و مرد چگونه باید باشد؟؟؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.