آرش برهانیشکایت آرش برهانی از استقلال به AFC

آرش برهانی بازیکن سابق استقلال تهران از این تیم به AFC شکایت کرده تا شاید با این روش بتواند 1.5 میلیارد تومان پولش را زنده کند.

______________فانوس______________

آرش برهانی هم از استقلال به AFC شکایت کرد

آرش برهـــانـــی اردیــبهــشـــت ماه به دفتر افـــتخـاری رفـت تا طلبـش را از اسـتـــقــلال بگـیـرد امـا تا به حال موفق به انجام این کار نشده است. در اولیـن روزهـای اردیـبهشـت که آرش برهانـی به دفتر افتـخـاری رفــت تا دربـــاره گرفــتـــن طلبش از باشگاه با مرد همــه کاره اســتــقـــلال صحـبت کند، افـــتخاری قول داد که به زودی این مشکل را حل کنـــد. امــا برهانــی هنوز به پول خود نرســیـده است.
امـروز روزنــامه ایـــران ورزشی در صفحه اول خود خبـــر داده که آرش برهــانـی از اســـتـقلال به AFC شکــایت کرده تا شاید با ایـن روش بتوانـــد 1.5 میلــیــارد تومان پولش را زنده کند.

آرش برهانی

شکایت برهانی از استقلال

پیـش از او، آنــدرانـیـک تیـــموریـان و کاوه رضــایی هم از اسـتقلال به کنفــدراسـیون فوتبال آسیا شکایت کرده بودنـــد. البتـه مدتـی قبـــل هم ایـن خبـــر در رسـانـــه ها منــتشـــر شده بود که آن دفـــعـه، خبر شکایـت برهانـی تکذیـب شد اما به نظــر می رسد ایـــن بار ماجرای شکایــت جدی اســت.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.