آزاده نامداری

واکنش آزاده نامداری به پناهندگی اش در سوئیس

آزاده نامداری مجری جوان تلویزیون بعد از انتشار عکسهای خصوصی اش با شایعه پناهندگی روبه رو شد و در یک گفتگو شایعه پناهندگی و بازنگشتن به ایران را تکذیب کرد.

آزاده نامداری شایعه پناهندگی اش را تکذیب کرد

آزاده نامـــداری مجـــری جوانـی که بعــد از انتشـار عکـــس های خصوصی اش در سوئیس به یکـی از جنـــجـالی تریـــن های تلویزیون تبـــدیــل شد و حرف و حدیـــث ها پیرامون این مجری جوان هنوز هم ادامـــه دارد . بعــد از ماجـــرای انـــتشار عکس های خانـــم مجــری حالا ماجـرای پنــاهـــنــدگـــی و بازنگـشـتن آزاده نامداری به ایـران مطرح شد که ایـــن مجری جوان در یک گفـــتـــگو با صراحــت ماجرای پناهــنـــدگی را تکذیب کرد.

آزاده نامداری شایعه پناهندگی اش را قویا تکذیب کرد

نامــداری اظهــار داشــت:من کسی نیـــســـتـم که آب و خاک خود را بفــروشم من می دانـــم چه کسانی سود می برنـد از ایـنـکه بخواهـند بنــده را تخـریب کنند و دلـشــان بخواهـــد شرایــط کشور را طوری نشـــان بدهند که من از برگشـــتـــن بترسم.

آزاده نامداری

آزاده نامداری پناهندگی اش را تنها یک شایعه خواند

وی ادامـه داد:پناهـنـــدگــی برای چه؟ مگـــر مرا از کشورم بیرون انداختـه انــد که بخواهــم پنـــاهنده یک کشور غریبـــه بشوم؟ تحــت هیچ هنوان و تحـت هیچ شرایطـــی من چنـین کاری نمــی کنم و اگر در کشور خودم بخواهند بدتریـن حرف ها را به من بزنند من باز هم برمـــیـــگردم چون ایـران کشور من اســت و من دغــدغه دارم.
نامداری افزود:برای کشورم عمـر گذاشــتــه ام و باز هم می گذارم و تحت هیــچ شرایـــطـی حتـی اگــر سرم را زیر گیوتین بگـذارنــد من پنـاهــندگی هیچ کشور را نخواهم گرفــت.

پناهنده شدن آزاده نامـداری مجری پرحاشیه در کشور سوئیس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.