آزاده نامداری بازگشت آرامش به زندگی آزاده نامداری

آزاده نامداری مجری سرشناس کشورمان با انتشار تصویری در اینستاگرامش خبر از بازگشت آرامش به زندگی اش داد.در ادامه با ما باشید.

______________فانوس______________

آرامش به زندگی آزاده نامداری بازگشت

آزاده نامــداری مجری سرشناس تلویزیون بعد از سفــر سوئیس و انــتــشـار عکـــس های خصوصی اش به یکی از داغ تریــن سوژه های رسـانـــه ای تبدیـــل شده اســت و هر روز اخــبار مربوط به ایــن مجــری نامـــدار در صدر خبـــرها قرار میــگــیرد. آزاده نامـــداری که بعد از انتـشــار عکــس هایـش در سوئیس با فراز و نشـــیـب های زیــادی روبه رو شد و آرامـش جزء نایافتنی زندگــی اش شده بود ،بعد از مدتـهـــا به آرامــش رســـیـــد.

ایـــن مجــری کشورمان با انـتـشــار تصویری در اینســتـــاگرامـش خبــر از بازگشت آرامش به زندگـــی اش داد.

آزاده نامداری

آرامش زندگی آزاده نـامداری

آزاده نامداری با انـــتـــشـــار ایـــن عکس در ایــنـــســتاگرامش نوشت:” آرامش” آرامـــش، پیـامـد اندیـشیـــدن نیـــست! بلـکـه “آرامـش”، نیـــنــدیــشــیـدن به گرفـتـاریـهـا و چالـــش هایـی اسـت که ارزش “انـــدیــشــیــدن” ندارند…! آزاده نامــداری. گلـــها، خانـه و روح زنــدگی.

آزاده نامداری

نامداری در کنار همسرش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.