آزار و اذیت دختر و پسر جوان در بیابان های ورامین توسط چهار چوپان

به گزارش مجله اینترنتی فــــــانــــــوس : جلسه رسیدگـــــی به پرونده سیاه چهار چوپان که دختر دانشجو را آزار دادند و دوست پنهانی وی را نیز شکنجه کردند به خاطر فراری بودن یکی از متهمــــان برگزار نشد.با فانوس همراه باشید آزار و اذیت دختر و پسر جوان در بیابان های ورامین توسط چهار چوپان

آزار-اذیت-دختر-پسر-جوان-بیابان-ها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آزار و اذیت دختر و پسر جوان در بیابان های ورامین توسط چهار چوپان

به گزارش گروه حوادث رکنا، رسیـــدگی به این پرونده از زمستان ۹۵ به دنبال شکایت یک مرد جوان در دستور کار پلیس Police قرارگرفت. وی گفت: کارمند دانشگاه هستم و مدتی پیش با یــــک دختر دانشجو به نام نازنین آشنا شدم. من به او قول دادم تا به واسطه آشنایی با استادان دانشگاه برای امتحانات نازنین از آنها نمره بگیرم. به همین خاطر همراه او به بیــابان های ورامین رفتم. اما آنجا چهار پسر چوپان که متوجه رابطه پنهانی ما شده بودند به ما حمله کردند و نازنین را آزار دادند.آنها مرا هم ساعتها شکنجه Torture کــــردند.

مجله اینترنتی فانوس : وی ادامه داد: پســــران چوپان وقتی متوجه شدند به خاطر گرفتن نمره مناسب از استادان دانشگاه با نازنین رابطه پنهانی برقرار کرده ام مرا مجبور کردند تا مقابل دورین موبایل آنهـــــا نازنین را آزار دهم . آنها سپس فیلم سیاه را تحویل نازنین دادند و گفتند اگر به وعده ام عمل نکردم و برای نازنین نمره خوبی از استادان دانشگاه نگرفتم فیلم را در دانشگـــــاه پخش کند و آبرویم را ببرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آزار و اذیت دختر و پسر جوان در بیابان های ورامین توسط چهار چوپان

فـــــــانــــــــوســـــــــ : به دنبــــال اظهارات تکان دهنده این مرد نازنین بازداشت شد و پلیس رد سه مرد چوپان را یافت. اما نشانی از چهارمین متهم به دست نیاورد.

به این ترتیب پرونده سیاه به شعبــــه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. اما قبل از جلسه مرد جوان نسبت به سه مرد چوپان اعلام رضایت کرد و نازنین نیز گفت: نسبت به یکی از چوپان ها اعـــلام گذشت می کنم. از چوپانی هم که بعد از این ماجرا مرا با موتور به کنار جاده رساند تا بتوانم خودم را به خانه مان برسانم شکایتی ندارم. اما نمی دانم متهم فـــــراری این پرونده مرا آزار داده است یا نه. به این ترتیب هیات قضایی جلسه دادگاه را تجدید کرد و پرونده را به پلیس آگاهی فرستاد تاپس از بازداشت چهارمین متهـــــم این پرونده به جرم Crime چهار متهم به صورت یکجا رسیدگی شود.funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.