آسانسورحادثه دردناک ، آسانسور بیمار سزارینی را نصف کرد +عکس

زن جوان بعد از زایمان هنگام انتقال به بخش زنان به طرز دردناکی در آسانسور جان خود را از دست داد ، حادثه سزارین بیمارستان “ومل” شوک بزرگی برای تمام اهالی شهر بود.

_______فانوس_______

فاجعه مرگ تلخ بیمار سزارینی در آسانسور بیمارستان

به گزارش میرر زن جوان بعد از زایمان در بخش سزارین هنگام منتقل شدن به بخش زنان – زایمان به طرز وحشتناکی در آسانسور بیمارستان جان خود را از دست داد.

This is the tragic mother-of-three who died after she was cut in half by a hospital lift in a horrifying accident.

آسانسور

بیمارستان محل وقوع حادثه مرگ دردناک بیمار سزارینی

آسانسور بیمارستان زن سزارینی را از وسط دو نیم کرد

 “راسـیو کورتـــز نونز” 26 ساله که برای زایمــان سومین فرزند خود به بیمـــارســـتـــان ومل در سویل، جنوب اســـپانیـــا رفـتـه بود براثر حادثه ای تلخ جان خود را از دست داد، به گزارش “ال کورئو” اسپانـیا این زن ساعت 2:30 بعد از پایــان جراحی سزاریـن به هوش آمد و بایـستـی به بخش منتــقـل می شد . طبق معـمول با اســـتفـــاده از آسـانـــسور ایـن کار انجـــام شد امــا متــاسفـانــه او به سلامت به بخـش زنــان نرســـیـــد.

آسانسور

عکس زن جوانی که بعد از سزارین در حادثه آسانسور جان خود را از دست داد

بـراثـر یک حادثــه و اخـتـــلال در عمـــلــکــرد آسـانسور ایــن زن به طرز وحشتــنــاکــی آسیـــب دیــد ، بدن دو نیم شده ی او توسط نیـروهای آتش نشـانی بعد از 2 ساعت تلـاش از محل حادثـــه خارج شد.
به گزارش وب سایت منبـع در این حادثــه نوزاد تازه متولد شده هم همراه ایـــن زن بوده اســـت ولی به طرز معـجــزه آسایــی نجـات پیدا کرده اسـت. “راسـیو” 2 دخـتــر دیـگـــر 3و 4 ساله دارد.
به گفـتـه ی یکی از مسئولان بیمارســـتــان آسانــسور ماه گذشـــته چک و سرویس شده بود اما هنگــام انـتقال ایـن بیمـــار چنـــد بار درب آن باز و بســـتـه شد مثل ایـــنکه مشکل فنی رخ داده بود تا ایـــنکه در نهــایـــت ایـــن فاجعه رخ داد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.