آیا آزاده نامداری هنگام ورود به ایران دستگیر شده است ؟

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : آزاده نامداری به تهـــران بازنــگـشـــت که دســـتگیــر شود.آیا آزاده نامداری هنگام ورود به ایران دستگیر شده است ؟

آیا-آزاده-نامداری-هنگام-ورود-ایران-د

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

آیا آزاده نامداری هنگام ورود به ایران دستگیر شده است ؟

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنـا، ماجرای بازگـــشت جنـــگــجالـی آزاده نامداری از کشور سوئیس به ایران حاشـیــه هایی را همراه داشت و از شامگـاه دیــشب خبری مبـنی بر دستـــگیر شدن ایــن مجری تلویزیونی اعلام شده بود که بعــضـی از رسـانــه ها ماجـرا دستگــیـر شدن وی را تکذیـــب و ریـــیس سازمـــان زنــدان Prison های تهــران نیـز اعـلـام کرد که آزاده نامــداری به هیــچ یک از زنـــدان های تهران منــتـقـل نشـــده اسـت.
خبـرنــگـــار رکـنـا پس از پیـــگـیـــری های مسـتــمر در صحت یا تکـــذیب ایـن خبـــر از یک منـبع آگـاه در فرودگـــاه شنـید که آزاده نامداری هنوز به ایران بازنـگـــشته است.

فانوس : این در حالــی است که غلامحـســـیـن اســـماعــیـــلی در حاشیـه مراســم تودیـع و معارفه فرمـانـــده انتـظــامـــی تهران بزرگ در جمع خبـرنـگاران اظـهــار داشــت: من هم مثل شمـا از صبـح در این مراسم حضور داشتم و اطـلـــاعی از دستــگــیــری مجــری معـــروف صدا و سیما در بدو ورود به ایران ندارم.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.