آیا بیماران ام اس میتوانند روزه بگیرند؟

آیا بیماران ام اس میتوانند روزه بگیرند؟

طبق گفته های یک متخصص مغز و اعصاب بیماران مبتلا به ام اس میتوانند روزه بگیرند البته با صلاحدید پزشک و رعایت برخی نکات.با ما در بخش سلامت فانوس همراه باشید.

روزه گرفتن برای بیماران ام اس

بیماران ام.اس با رعایت نکات مهم در تغذیـــه و حفــظ سلامـــت با نظــر پزشک می توانند روزه بگیـــرند. بایــد توجه داشت در نوع شایـع ام.اس که بیـــمـــاری در مراحـــل پیشـــرفـــتـه ای قرار دارد، بایـد نکـــات مهــمی را در زمــیـنـه روزه داری رعــایــت کنـند و مراقـب عوامل تشـدید کنــنــده بیمـــاری ام.اس باشـند.

بیـــمــاری ام اس دلیــلی بر این نیـســت که فرد هرگز نتوانـد روزه بگیـــرد و براســاس برخــی شواهــد بعـــضی از رژیم های مشـــابـه روزه داری در کاهش تشــدیــد علـائم ام اس نقـش دارنـــد که روزه داری در ایـــن افراد با مشورت پزشــک معــالـج ممـکــن اســت.

آیا بیماران ام اس میتوانند روزه بگیرند؟

بیماران ام اس و روزه داری

در مطالـعــات مختلف روش های گوناگونی برای دوره های غذا نخوردن مشابـــه روزه داری مورد اســـتفـــاده قرار گرفـــتـــه که کاملـا با شیوه روزه داری اسـلـامی تفـاوت دارنـد و شایـــد صد درصـــد نتوان گفت که اثـــر رژیــم های غذایـی مشـابه اثــر روزه داری اسلـــامــی بر روی بیـــمــاری ام اس را بررســی کرده اند.

روزه داری و تمـــام موارد برای بیــماران ام اس یک اصـل کلی ندارد بلکه تمـام موارد به تجویز پزشــک معالـــج و شرایط زمینه ای بیمــار برمی گردد و نبـــایــد روزه داری خودسـرانه انــجام شود.

روزه داری اسـلامـی بطور کلی برای بیـشتـــر مبتـــلـایــان به ام اس بی ضرر اسـت، اما ارائه یک راهـکار کلی برای همه مبــتلایـان غیرمــمـــکن اســـت و در واقع تصـــمیـــمی است که برای هر فرد باید بطور جداگانه بر اساس شرایط فرد توسط پزشـک معالج او گرفــتـــه شود، روزه داری اســلامی بنـظر می رسـد در کوتاه مدت اثرات منفی برای آن دســتـه از مبــتلـــایـان به ام اس با درجـه توانمنـدی بالا نداشتـه باشـد.

مطالـــعات بر روی گروهی از فوتبالیســـت ها نشــان می دهد که روزه داری می توانـــد بخــصوص در هنگــام شب ایــجاد خســـتگـــی کند و قدرت عضلانــی فرد را کاهش دهد، از طرفـــی افـرادی که کار سنـــگیــن فیزیـکــی انـــجـام می دهـنـد در طول روزه داری در ماه مبارک رمـضـــان خســتــگـی و احـــســـاس گیجی بیشتری احـــساس می کنـــند که این مسئله ممـکن است به علـــت کاهــش آب بدن باشد.

مطالعات نشـــان می دهـد که روزه داری بر روی بیــنــایـــی افراد سالـــم اثر منـفــی ندارد، امـــا ایــن بطور کلــی نشـــان می دهد که ممــکن است انـدکی بینـــایـــی افراد مبــتـــلـــا به ام اس را تحت تاثیر قرار دهــد

مطالعـــات نشان می دهـــد روزه داری اســلــامـی اثری بر حملات بیـــماری ام اس ندارد و حمــلات جدیــدی ایـــجاد نمی کنــد امـا فرد را نیـــز در مقابـــل حمـــلــات جدیــد محـافــظــت نمـــی کنــد.

درمـــان های علـــامتی برای داروهایی که یک یا دوبار در روز مصرف می شود مشــکلـــی ایـجاد نمـــی کند، امـــا داروهایی که لازم است ۳ بار در روز مصــرف شوند به دلیل حذف یک نوبت آنــهـــا بین افطـــار و سحـر اثربـــخـشــی کمـتری خواهنــد داشت و حتمـــا بایـــد با پزشـک مشورت شود.

از طرف دیگـر مصـرف برخی دارو ها با غذا بعـضـی اوقات اثرات منـفــی بر روی میزان تاثـــیــر آنـهـــا دارد ماننـد داروی پرگـابــالـیــن که مصـرف همزمـان آن با غذا غلـظـت خون آن را کاهـــش می دهـــد و اثـــر دارو را سه ساعــت به عقب می انــدازد برعکـــس مصرف تیزانـیدیـن با غذا، غلظت سرمـی آن را افزایـش می دهـد و باعـث تاثـیـر بیــشــتر می شود، یا اگــر کاربـامـازبیـن با غذا مصــرف شود غلظـــت سرمـی بالـــاتـری خواهــد داشت بر اســـاسـا یک مطـالعـه عوض کردن زمان مصـرف حتـــی یک نوبت داروی والـــپـــرات سدیم در ماه مبارک رمضان سبـــب افــزایش تعـداد حملـــات تشـــنـج شده اسـت.

این باور جود دارد که بدون توجه به نوع ام اس آنهـایی که فعــالــیــت بیماری شان بالـاســت و دچار حملات مکــرر می شوند یا سیر بیماری آن ها یشرونده است بهتر اســـت روزه نگــیرنــد و توصیـــه ما نیز ایــن است که به افرادی که در حیـن یا بعـــد از ماه مبـــارک رمـــضان دچـار حمـله می شوند و نیـــز در حیـــن حمـله بیـــماری روزه داری توصیــه نمـی شود.

قاعــده روزه داری برای تمـام بیمـــاران یکـســان نیسـت و آن دســتــه از مبتلایــان با توانـــمـــندی حرکـــت کمـــتر، مبـــتـلــایـان با خســتـگـــی و ضعـف شدید همــراه با علـــایـم ادراری و یبوست، مصــرف کنندگــان داروهای ضد تشنـــچ یا داروهای شل کننـــده عضـلـات با دوز بالا یا مصــرف کننـدگـان وعده های مصــرف دارو بیـش از دوبار، مبتلایـــان با حملــه های مکرر و مبـــتلایــان که خواب خوب و تغذیــه منــاسـب و کافـی ندارنـــد بهـــتـــر اســت اصراری به روزه داری نداشــتـه باشــنــد.

با توجه به طولانـی بودن روز ها بیماران باید حتـما با پزشـک معالـــج خود در خصوص روزه داری مشورت لازم را داشــته باشند تا شاهـــد تشـدید عوارض بیـــمـــاری خود نبــاشــنــد.

آیا بیمارانی که مبتلا به ام اس هستند توانایی روزه گرفتن را دارند؟؟؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.