در اتفاقی عجیب زنی به خاطر بچه دار نشدن به آتش کشیده شد

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانــــــوس : خــــانواده شوهر یک زن ۲۱ ساله به دلیل بچه‌دار نشدن وی، او را در غیاب شوهرش آتش زدنــــد.با فانوس همراه باشید در اتفاقی عجیب زنی به خاطر بچه دار نشدن به آتش کشیده شد

اتفاقی-عجیب-زنی-خاطر-بچه-دار-نشدن

 ـ ـ ــ ـ ـ  ــ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ  ـ

در اتفاقی عجیب زنی به خاطر بچه دار نشدن به آتش کشیده شد

فانوس : این زن جوان کـــــه “آسیه بی‌بی” نام دارد سه سال پیش ازدواج کـــرد؛ اما هنوز بچه‌دار نشده است. این موضوع موجب نارضایتی خانواده همسر وی شده بود تا اینکه یـــــک روز در غیاب “عامر اسلام”، شوهر آسیه، او را در خانه آتش زدند.

بر اثر فـــــریادهای “آسیه“، همسایگان به کمک او شتافتند؛ امــــا تاخیر در انتقال این زن جوان به بیمارستان موجب شد وی در شرایط وخیمی قرار بگیــــرد.

فـــــــانــــــوس : در حال حاضــــر، پلیس Police خانواده همسر “آسیه” و شوهر او را بازداشت کرده است. با اینکه “عامر اسلام” در زمان آتش زدن “آسیه” در منزل حضور نداشت؛ باید مــــورد بازجویی قرار بگیرد.

اقدام وحشیانه صورت گــــرفته علیه این زن موجی از اعتراضات را در پاکستان به همراه داشته است.Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.