جدیدترین پست اینستاگرام احمدرضا عابدزاده از عروسی دخترش خبر می دهد

احمدرضا عابدزاده و دامادش درکنارهم

در جدیـد تریـن پسـت احمدرضا عابدزاده در ایـنـسـتـاگـرام تصویری از خودش و پسـر و دامـادش را منتـشـر کرده اسـت.نگـار دخـتـر ۲۷ سالـه احمـدرضـا عابـدزاده که نخـسـتـیـن فرزنـد او هم به شمـار می رود هفـتـه گذشـتـه ازدواج کرد. حالـا عکـس های جدیـدتـری از ایـن مراسم ازدواج منتـشـر می شود. عابـدزاده یکـی از ایـن عکـس ها را در ایـنـسـتـاگـرام خود منتـشـر کرد. او در کنـار دامـاد (وسط) و پسـرش امـیر (سمـت راسـت) قرار دارد.

جدیدترین پست اینستاگرام احمدرضا عابدزاده از عروسی دخترش خبر می دهد

احمدرضا عابدزاده در کنار پسر و دامادش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.