اخاذی

اخاذی دختر آرایشگر از پسران به اتهام رابطه نامشروع!

اخاذی دختر جوان 22 ساله از پسران پولدار با ادعای دروغین تجاوز نقشه شومی بود که این دختر اجرایی کرد و عاقبت به دام پلیس افتاد.

نقشه شوم دختر 22 ساله برای پسران پولدار

یـک دخــتر جوان چندی قبل با مراجـــعه به پلیــس، از سه پسر جوان به اتـهـــام تجـاوز شکـایـت کرده بود. به دنبال ایـن شکـــایـــت سه پسر جوان به دادســرا احـــضار شدنــد و تحــت بازجویی قرارگـرفــتـــنـــد.

دختر 22 سالــه به بازپرس «منافــی آذر» گفت:«من درزمـــیـــنـــه آرایــشـــگری و «تتو» کار می کنم و درآمـــد خوبی هم دارم. مدتــی قبـل تصـــمـــیــم گرفـــتم خودرو پژو 206 خود را بفروشم و به جای آن یک خودرو هیوندا کوپه بخـرم. برای همـــیــن از طریـق یکــی از دوستـانـــم با پسری به نام بهــنـام آشنـا شدم. او به من گفــت پدرش نمایشگاه دارد و می توانـــد کمکـــم کنـد. روز بعـد هم تمـاس گرفت و گفـــت ماشین مورد نظـــرم را پیـــدا کرده است. به همــیـن خاطر قرار شد شب به دیـدن ماشـیـــن بروم.

آن شب به محل قرارمان درخــیابــان پیروزی رفـتـــم و لحظــاتـــی بعــد هم بهنـــام با دو پسر دیگــر آمد. دقـایـقـی بعـــد در مقابـل ساخـتــمانی چنـد طبــقــه نگـه داشـت و به این بهـــانـه که مدارک و سوئیچ ماشین بالــاست مرا به داخـل آپـارتمان دعوت کرد، امـــا وقتـــی وارد شدم او و دو دوستـش مرا مورد آزار و اذیـت و تجاوز قرار دادند و 5 هزار دلـار به همــراه 370 هزار تومان پول نقـدم را دزدیــدند. من که بشـــدت ترسـیـده و کتک خورده بودم در فرصـــتی منـــاســب موفق به فرار شدم، امــا درخــیـــابان سوار خودرو ماکسیــمایـی شدم که متــأســـفانـــه او هم قصــد آزار و اذیــت مرا داشت که با زحمــت فراوان ازایـن دام نجـات یافــتم.»

متـهـــمـــان که با شنیـدن اظـــهــارات دختــرجوان شوکه بودند منکر ماجـرا شده و با صراحـــت اظـــهارداشـتـــنــد که هیــچ اجبــاری در کار نبوده و دختـر جوان با پای خود وارد خانـه شده اســـت.

با توجه به اظهـــارات متـناقض شاکی و سه متـــهـم، تحــقـیـــقات در این باره ادامــه یافـــت تا اینـــکه بازپـــرس جنایی با کشـف تنـاقـضات دخـتـــر، پی برد او با میـل و خواستــه خودش به خانــه پسران رفـتــه اســـت.بدیـــن ترتــیـــب «ملـیــکـا» که رازش را فاش شده دید به ناچارلــب به سخــن گشود و گفـــت:«بهـنام برای تتو به مغازه ام آمد اما چون تتو درد داشت، از انـجـامش پشـــیـــمـان شد. بعــد از آن صحـــبــت به خرید ماشــین کشـیـــد و بهـنـــام وقتـی فهــمید که من دنـبال خودروی هیوندا کوپه هستـــم گفت پدرش نمـایــشـــگاه دارد و یک خودروی هیوندا کوپه زرد رنگ برای فروش دارنــد که می توانــد با قیمتی مناسب آن را به من بفـــروشد.

آن شب بهـنام مرا به خانه اش دعوت کرد و من هم قبول کردم و رفــتم، اما بعــد از ایــن میـهـمـــانی که دو نفــر از دوستــانــش هم بودند، بیــن ما مشاجره شدیـــدی درگرفـــت و من هم برای انــتـــقام از او و دوستـــانش ماجــرای آزار و اذیـــت و سرقـــت 5 هزار دلاری را مطـــرح کردم تا از ایــن طریــق به پول خوبی برسـم.»

باتوجه به اظـــهـــارات دخــتر جوان، پسـران از اتـهام تجاوز تبرئه شدنـــد و پرونده برای رسـیـــدگــی به موضوع رابـــطه نامــشـــروع به دادگاه کیـــفـــری یک اســـتان تهـــران ارجـاع شد.

 روش غیر اخلاقی این دختر آرایشگر برای اخاذی از پسران ثروتمند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.