آزاده نامداری با انتشار عکس و متن زیر در صفحه شخصی اش در اینستاگرام شایعه ازدواج خود با احسان علیخانی را تکذیب کرد.

ازدواج «آزاده نامداری» و «احسان علیخانی»؟! ازدواج احسان علیخانی,عکس ازدواج آزاده نامداری,عکس ازدواج احسان علیخانی,شایعه ازدواج احسان علیخانی و آزاده نامداری
مطالب مرتبط