ازدواج

ازدواج با این افراد حرام است

چه کسانى که از راه ازدواج به انسان محرم مى‏ شوند و کسانی که انسان نمی تواند با آن ها ازداج کند.در ادامه این مطلب از بخش دینی و مذهبی مجله اینترنتی فانوس با ما همراه باشید.

____________فانوس____________

زنان از سه رآه به مردان محرم می شوند و ازدواج با محارم حرام می باشد.

زنان به مردان از سه راه محرم مى‏ شوند: نسب، رضاع و ازدواج. کسانى که از راه نسب به انسان محرم ‏اند، عبارت‏ اند از:

1. پدر و مادر و هر چه بالا روند (مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ)؛

2. اولاد و هر چه پایین روند (مانند نوه و نتیجه)؛

3. خواهر و برادر و هر چه پایین روند (مانند خواهرزاده و برادرزاده)؛

4. عمو و عمه و هر چه بالا روند (مانند عمو و عمه پدر و مادر)؛

5. دایى و خاله و هر چه بالا روند (مانند دایى و خاله پدر یا مادر).

کسانى که از راه رضاع (شیردادن) به انسان محرم مى‏ شوند، همان‏هایى ‏اند که از راه نسب محرم هستند(مانند پدر و مادر و اولاد و خواهر و برادر و عمو و عمه و دایى و خاله رضایى و نیز مانند مادرزن رضاعى و دختر زن رضاعى و زن پدر رضاعى و زن پسر رضاعى).

 کسانى که از راه ازدواج به انسان محرم مى‏ شوند، عبارت‏ اند از:
1. مادر زن و هر چه بالا روند (مانند مادر مادرزن)؛

2. دختر زن و هر چه پایین رود مانند دختر دختر زن)؛

3. زن پدر (نامادرى) و هر چه بالا رود (مانند زن اجداد)؛

4. زن پسر، یعنى عروس و هر چه پایین رود (مانند زن نوه و نتیجه).

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.