استخر پارتی و 64 دختر و پسر مست و برهنه که در آن حضور داشتند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس » با اخــذ دسـتور مقـام قضـــایی، سربــازان گمــنــام سپاه ناحـیــه امــام صادق (ع) اصفهان با همکاری نیروی انــتـظـــامـی طی عمــلیاتی اقدام به دســـتـگـــیری ۶۴ دخـتر و پسـر نیـــمه عریـــان در استــخــر پارتـی در اطـراف شهـــر اصفهان کردند.با فانوس همراه باشید استخر پارتی و 64 دختر و پسر مست و برهنه که در آن حضور داشتند

استخر-پارتی-64-دختر-پسر-مست-برهنه-که-د

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

استخر پارتی و 64 دختر و پسر مست و برهنه که در آن حضور داشتند

به گزارش اطـلاعات سپـاه ناحیـه امام صادق (ع) اصفــهــان، سربازان گمــنــام سپاه ناحــیـه امـام صادق (ع) اصـــفهـــان با همکـــاری نیــروی انـــتــظـامـی اســـتــان اصــفهان روز گذشته با اخذ دسـتور مقام قضـــایـی، طی عمــلیـاتی اقدام به دســتگـیری 64 نفــر از دخـتـران و پسـران نیمه عریـان در اســـتخــر پارتـــی‌ در اطــراف شهر اصـفـهان کردند.

فانوس : دختران و پسران حاضر در ایـن پارتـی به‌صورت نیــمـه برهــنه در مکانـــی مشـخـص حضور یافته و ضمن شرب خمـــر، اقـــدام به رقــص و پایــ‌کوبی نموده بودنــد که با پیگیـــری و اشــراف به موقع سربــازان گمـــنـام امام زمـان (عج) دستگیـر شدنـد.

در ایــن عملیــات مقداری مشروبات الکـــلـــی از متـهمان کشف و ضبــط شد و پرونده ایــن متـــهــمـــان برای رســیــدگـــی به مقــام قضایــی ارسال و در حال رســیدگی است.

فـــــانـــــوســـــ : عوامـل این شبـــکــه به منظور ترویج و اشاعه فســاد و فحـشا در فضای مجـازی فیـلم‌ـهــایی از مراسم‌ـهــای استخرپــارتی خود در شبکـــهـــ‌ـهای اجتمـــاعی کرده بودنـد.

 

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.