زیورآلات

نکات مهمی که درباره استفاده از زیورآلات نمیدانید

هنگام استفاده از زیورآلات باید به چند نکته مهم از جمله رنگ لباس , مدل یقه و … توجه کنید, نکات مهم در استفاده از زیورآلات را در فانوس مشاهده کنید.

______________فانوس______________

نکات استفاده از زیورآلات

اســتـــفاده از زیورآلــات یکی از بهـتــریــن روش ها برای روح بخـــشـــیــدن به پوشش و لبـاس است.زیورآلـــات همـــیشه بخش جانــبی و تزئینی پوشش به حســـاب می آیند امـا اگر اســتفاده درسـت و به جای آن را ندانـــیــم همه چیـــز در ظاهـــر ما به هم می ریــزد

برای تکــمـیـل شدن تیـــپ معـمولا در کنـار لباس هایـــی که با دقـت انتـــخـــاب می کنیــم، از لوازم جانـــبـی و زیورآلــاتــمختـــلـفی اســـتـــفاده می کنیم. اما آیــا قانونی برای اســـتفاده از این لوازم وجود دارد ؟ آیــا گردنبندی که میندازیم مناسـب لباســی هسـت که پوشیــدیـــم ؟ یا کیــفی که در دســت گرفته ایـم همخوانی با سایر لبـاس هایـمان دارد؟ شاید نتوانــیم بگوییـم قانون خاصی برای ایــنـــکه چه بپوشیم وجود دارد چون بســیــاری مواقـع ایــن یک مسالـــه سلیـقـــه ایـست اما طراحان لبـــاس و متخــصصیـــن دنـیــای مد راه و روش و بهتـریـــن نکـــات اســـتفاده از زیورآلات را برای شیک تر شدن ارائه کرده انـــد که با هم مرور می کنــیـــم.

زیورآلات را به صورت ترکـیــبی استــفاده کنــید

همیـــشـه سعی نکنـید همه چیز با هم همــســان و به اصطلاح “مـــچــ” باشــد. اگـر زیورالـات فلزی استـفاده می کنــیــد سعی کنـــیــد طرح ها و جنس های مخـتـلـــف را با هم ترکـــیــب کنیـــد. مثـــلا اگـر می خواهیــد ساعـــت طلـــایــی رنگـــتـان جلوه بیشتــری داشته باشـد می توانـــید در کنــار آن از زیورآلـــات نقــره ای استــفـاده کنـــید. با ایـــن کار توجه را روی ساعــت و رنــگ طلـایی آن جلب می کنــیـــد. چیــزی که می خواهـــیــد توجه ها را جلب کنـــد انـــتخاب کنـــیـد و با توجه به جنـــس آن در کنـــارش زیورآلــاتـی از یک جنس دیـگر استـفاده کنــیـد.

زیورآلات

استفاده از زیورآلات ترکیبی

نـاخـن هایتــان را مرتب کنــیـــد

اگر می خواهیــد انـــگـــشـــتر در دستـــانـتـــان بیــنــدازیـــد بایــد به ناخن ها نیـز توجه بیـشــتــری داشـتـــه باشیــد. داشتن ناخنـــی مرتب و طراحـــی شده می تواند باعث شود انگشتـــرهایــی که در دسـت داریـــد جلوه بیشــتری داشـتــه باشـــنـد. حتـــی اگر فرصــت طراحـــی کردن ناخنـتان را نداریـد حتمـا تا جایـی که می توانـــید آنــهــا را مرتب کنـیـد تا در یک انـدازه و یک شکــل باشـند. لاک تک رنـــگ بزنـــیــد تا زیبایـی دستــان کامــل شود.

زیورآلات

نکات مهم در استفاده از زیورآلات

نیازی نیـســـت همــه چیـــز را یک رنــگ بپوشیــد

ایــنکه رنگ برخــی از زیورآلـات را با هم همســـان کنیـد نیـــز خود یک روش برای شیــک و کلاسـیـــک بودن اسـت اما اگر می خواهید کمــی به روزتر رفتـــار کنید ایــن ایــده را کنار بگــذارید. طراحـان مد پیـشــنـــهـــاد می کنـنـد کیـف و کفـــشـــتـان یکرنـگ نباشـــد بلکـه ایـن دو را از دو رنگ متــفـاوت انتخـــاب کنـــید اما رنـگــهـایـــی که همـــخوانــی با یکدیـــگــر داشـته باشـنــد. مثلا یک کیـــف سرخــابی می توانــد در کنار یک کفش با رنـگ خنثــی یا روشن، جذاب دیـده شود.

زیورآلات

استفاده از زیورآلات و اکسسوری ها

از گردنــبـــنـدهـــای بلنـــد استــفـاده کنید

گردنــبنـدهـای بلند فرصـــت بیشتری برای جلـب توجه دارنـد و حتـی در فرم انــدام نیــز نقـش خواهنـد داشت. با توجه به ایـــنکــه چه نوع لبـاســی تن کرده اید، گردنـــبنــدی را انــتـــخاب کنـــیـد که به خوبی خودش را نشـــان دهد و به شمـــا اعـــتماد به نفــس بیشتری بدهــد.

زیورآلات

زیورآلات و گردنبند بلند

مچ دســت را خالــی نگـــذاریــد

حتـــما یک یا چنـــد دستبند متـــنوع در دســـت بیـــنـدازیــد یا النگوهایی بخـــرید که به صورت دســته ای به فروش می رســنــد و تعـداد زیـــادی دارند. ایــن کار باعــث می شود دســـتانتـان زیـبایــی بیشتـری با این زیورآلـــات داشـــته باشـنــد.

زیورآلات

زیورآلات و دستبندهای متنوع

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.