افزایش جذابیت

افزایش جذابیت با این نکات ساده و آسان

در این مطلب از بخش دنیای مد مجله اینترنتی فانوس همراه باشید تا با  نکاتی که باعث افزایش جذابیت شما می شوند آشنا شوید.

۵ مورد که شما را جذاب تر می کند

چه بخواهـــیـد برای یک میـــهـمـــانــی ساده دوستانه آماده شوید یا به یک عروسی پر زرق و برق بروید، در کنــار سلیـقـــه شخـــصـــی خودتـان چنـد نکتــه نیــز وجود دارد که می تواند به شما کمک کنـد تا جذاب تر شوید. ایـــن موارد بسـیــار کلـــی هستند و می توانــنـــد برای بیــشتر خانــمـــهـا اســـتــفــاده داشته باشنـد.

۱ ) کفش های پاشنه بلند

افزایش جذابیت

کــفش های پاشـنـــه بلند انـــدام شما را خوش فرم تر نشـان می دهـــنـد و ایـــن باعــث می شود شما جذاب تر دیده شوید. بلــنـدتــر نشان دادن قدتان نیــز دلیل دیـــگری برای جذاب تر دیده شدن است. پوشیدن کفــش پاشنه دار ناخود آگـــاه باعـــث می شود شمــا صاف تر و محـــکم تر بایـــســـتــید.

۲ ) لباس قرمز

افزایش جذابیت

رنگ قرمز یکـــی از جذاب تریـن رنگهــاست، تقریـــبا همه یک لبــاس به رنـگ قرمز دارنـد. اگـر تا به امـــروز شجاعـــت پوشیــدن چنــین رنگی را نداشـــتید ترس را کنار بگـذاریـد چرا که ایــن رنـگ به جذابـیت شمـــا می افـزاید. شایـــد بایـــد لباس های قرمـز بیـشــتری به کمدتـــان اضــافـــه کنـــیـــد. فرقـی نمـی کنـد یک پیراهـــن بلـــنـد در رنــگ قرمـز بپوشیـد یا فقـــط یک تاپ قرمز انتـخاب کنید، ایــن رنگ در هر حال نقـــش خود را به خوبی ایـــفـا می کنـد.

۳ ) پیراهن مشکی

افزایش جذابیت

پــیراهن مشـکــی نیز از جمـلـه لبـــاس هایــیســت که بســـیــاری از خانم ها در اولین نگاه انتــخـــابش می کننــد. دلـــایل مخـتـلــفی برای انتخــاب این رنــگ وجود دارد، برخی معـــتـقدنــد آنهـا را لاغــرتـــر می کنــد و برخــی دیــگر بر ایـــن باورند که ایـن رنگ خنثــی بسـیار شیک اســـت و با سایر رنـــگها همـاهـنگـی دارنـــد. امـــا در هر دو حال پیراهن مشــکـــی از جمـــلـــه لبـــاس هایـی اســت که باید حتــما در کمـدتان داشته باشــیـــد تا در مواقـع مناســب بپوشیـــد و جذاب تر شوید.

۴ ) تاپ های و پیراهن های بدون آستین

افزایش جذابیت

وقتی یک لباس باعث می شود دســتـانـــتان بیشتر دیده شوند، در جذابیت شمـــا نقـــش بیشتــری خواهد داشت. بنابرایــن پیـــراهـن هایی که شانه شمـــا را نشـان می دهنــد یا تاپ هایـی که دور گردن بســتـه می شوند می توانند به جذاب تر شدن شمــا کمک کنـــنــد.

۵ ) پیراهن های تنگ

افزایش جذابیت

پــیراهن هایـــی که به بدن شمـا می چســبنــد و کمــر شمـا را باریک تر نشان می دهند، زیـــبـــاتـــر هستـــنــد. پیــراهــنــی بپوشید که انـــدامتــان را زیــبـاتــر و شیــک تر نشان دهـــد و ایــن کار را با توجه به انــدامی که داریـد انجــام دهــیـد.

رعایت این نکات ساده تاثیر فوق العاده ایی در زیبایی و جذابیت بیشتر شما دارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.