میل جنسی با این عادات روزمره افزایش می یابد

میل جنسی با این عادات روزمره افزایش می یابد

کارهای زیادی می توانید برای برگشتن روابط جنسی خود به روال عادی انجام دهید،‎میل جنسی در شما کم است؟ میل جنسی خود را با این تغییرات در شیوه زندگی که مورد تایید متخصصان است، افزایش دهید.

اگـر احساس می کنـید که شادابـی گذشتـــه را نداریــد، باید بدانـــید که تنـــهـا نیـســـتـید. تحـــقـــیقات نشــان می دهــد که نزدیـــک به یک سوم زنـان و ۱۵ درصد مردان به طور منظم احــســـاس تمایـل به رابطـــه جنسی ندارند. ولی کارهـــای زیـــادی هست که می توانـــیـد برای برگـشـــتـــن روابط جنسی خود به روال عادی انـجـــام دهــیــد. میل جنـســـی خود را با ایـــن تغـــیـــیـــرات در شیوه زنـدگـی که مورد تایــیـــد متخــصصـان اســـت، افــزایـــش دهــید.

برای قرارهای شبانه بیشتری برنامه ریزی کنید 

اگـر احساس می کنـید که شادابـی گذشتـــه را نداریــد، باید بدانـــید که تنـــهـا نیـســـتـید. تحـــقـــیقات نشــان می دهــد که نزدیـــک به یک سوم زنـان و ۱۵ درصد مردان به طور منظم احــســـاس تمایـل به رابطـــه جنسی ندارند. ولی کارهـــای زیـــادی هست که می توانـــیـد برای برگـشـــتـــن روابط جنسی خود به روال عادی انـجـــام دهــیــد. میل جنـســـی خود را با ایـــن تغـــیـــیـــرات در شیوه زنـدگـی که مورد تایــیـــد متخــصصـان اســـت، افــزایـــش دهــید.

لـــی میلـهیـــزر ( Leah Millheiser)  مدیـــر برنــامـــه های پزشکـی جنســی زنــان در بیمارسـتـان اســـتـــنفورد، می گوید: اگـــر گرفــتن پرستـار بچه برایــتـــان گران تمــام می شود، از دوستـــانـــتـان بخواهـیـد مدتـــی مراقــب بچه هایتان باشـنـــد و بعدا لطـفشــان را جبـــران کنـــیــد. امـکان این که دوستـــانـتـــان هم بخواهـــنــد شبــی را با همسرانـشان بگـــذراننـــد، زیاد است.

یک قرص پیشگیری از بارداری متفاوت مصرف کنید 

تـــغــیــیرات هورمونی عوارض مهمــی برای میل جنسی شما دارنــد. قرص های پیـــشـــگیری از بارداری یکـــی از بزرگــتــریـــن عوامـــل کاهش تولیـــد تستوستـــرون در بدن هستـــنــد که در نتـــیجــه سبب کاهش میل جنـــسی می شوند. انواع خاصی از آنـــها حتـــی می توانـــد باعـث ایجـــاد درد حین رابــطه شود.

حتـــی اگـر در حال پیـشگـیری از بارداری نیـــستـــیــد، باید بدانـیـــد که وضعـیـت هورمونی تان می توانــد به افــزایش میل جنســی شما کمک کند. پرولاکتین، هورمون مراقبـــت، کاهــش یافتـــن استروژن و تستوستـرون در زنــان شیرده، می توانـــد هورمون ها را تخـریـــب کنـــد. به علـاوه، به گفتـه دکتــر میلهـــیـزر، یائسگـــی هم می توانـــد باعث کاهش تســتوستـرون و استــرودیول که نوعی از استـروژن اســت، بشود.

سایر داروهایتان را هم بررسی کنید 

نگاهـــی به قفـسـه داروهایتـان بیـــنـــدازیــد، نسخه ی دارویی تان می تواند عامـل کاهـش میل جنـســـی شما باشد. گذشـتـه از قرص های ضد بارداری، شایـعتـرین عوامــل کاهش میل جنسی داروهای فشـار خون بالـا، داروهای ریفلـــاکـس معده، اضـــطــراب و افــســـردگـــی است. اگـــر یک دارو عامــل این مشکل باشد، بهـــتر اســت نگـــرانیتـــان را با پزشــکـــتـان موقع تجویز در میان بگــذاریـد، ایـــن امـــکان وجود دارد که بتوان دارویی با عوارض کمـــتر، جایـــگـــزین کرد.

کارهای خانه را بین خودتان تقسیم کنید 

بــعـــد از یک روز کاری طولانـــی، مشغول یک کار تمـام وقت دیـــگر می شوید، پدر و مادر بودن.  به گفته دکـتـــر میلـهیزر، پس از ایـــن که بچـــه ها به رختـــخواب بروند، اغـلب تمـــیزکاری های منزل را انـــجام می دهـــیم و در نتــیـــجــه صمیمیتـــی که باید بیـــن زوجیـــن باشد، به پس زمـینـــه فرســتاده می شود. اگر شمــا و همــسرتان تمام وقت مشغولیــد، خانـــه داری را به طور مساوی بین خودتـان تقـــســـیم کنـید که تمــام بار اضـافــه آن بر روی شانـــه یک نفر نبـــاشــد. به این ترتیب چه بیــرون و چه داخل اتـــاق خواب، خوشحـــال تر خواهـــیـد بود.

  میل جنسی با این عادات روزمره افزایش می یابدمیل جنسی با این عادات روزمره افزایش می یابد

اتاق خود را به محلی برای داشتن روابط عاشقانه تبدیل کنید 

عـــادت کردن به این که به بچـــه ها اجــازه دهـیـــد بعد از دیدن یک خواب ترسناک در تخـــت شمــا بخوابـنـــد، یا موقع خواب حیوان خانگـی تان را نوازش کنید، کار ساده ای اسـت، ولی ایـــن عادات قاتـــلیـــن اصـلی از بیـــن بردن حس و حال شما هســتـنــد. به سادگـــی با قفل کردن در اتاق خواب هنـگـــام شب کودکــان و حیوانــات خانـگی تان را ازایـن مکان دور نگه داریـــد. ممکن است تغـــییـــر ایــن عادت مدتـی زمان ببرد، ولی دوباره سکـــسی کردن تختـــتــان می توانــد باعـث ایـــجــاد آرامــش و عشـــق بیــشتـــر بیـــن شمـــا شود.

رابطه جنسی را به لیست کارهایتان بیفزایید 

مــا برای قرار ملاقات با دکـــتـــر، جلــســات کاری، صرف نوشیدنی با دوستـان برنامـــه ریـــزی میکـــنیم، چرا برای رابـطــه جنـــسی برنامـه ای نداشته باشـــیم ؟. این رویکـــرد به نظـــر عاشـــقانـــه نمـــی آیــد، ولی کنـــار گذاشـــتـــن یک زمان خاص برای این رابـطـــه به ایـن معنی است که نسبت به آن و زندگــی جنســـیــتـان تعـــهد داریـد. به ایـن ترتـــیـــب خودتـــان را مجبور کرده و احـتمـــال بهــانـــه گیـــری را کمتر می کنــید.

از روان ساز ( lubricant)  استفاده کنید 

اگر رابــطه جنـــسـی برای شمـــا دردنـاک باشـــد، داشتن حس و حالـی برای انـجــام آن غیر ممکن خواهـد بود، ولی لزومی ندارد که این گونه باشـد. یکـــی از عوامــل اصلی درد هنگام رابطـــه، خشـــکی است. خشـکـــی واژن باعث ایجـــاد درد هنـــگام مقاربت می شود، سعی کنـید با اســتفـــاده از یک روان کنــنــده بر پایه سیـــلـیـــکون یا یک مرطوب کنـنده واژن ایــن مشکـــل را رفــع کنــیـــد. لوبریـــکانـــت های سیــلــیکونی نسبـــت به لوبریــکـانـــت های با پایـــه آب مدت زمان بیـــشـــتـــری دوام داشـــته و رطوبت مورد نیاز را تامین می کنـــنــد. اگــر مشکــل به ایـــن ترتـیـــب بهـــتــر نشـــد به یک متخـــصــص زنـــان مراجعـــه نمـایــیــد، تا درمـــان استروژن واژینـــال برایـــتان انـجـــام دهـــد.

رفع استرس قبل از رابطه جنسی 

عوامل استـرس زا، کارتـــان، فارغ الـتـحـــصـیـــلی کودکانـــتان، نشــت شیـر آب حمـــام، بیـــشـــتر از آن که بدانـــید روی زنـــدگـــی جنــسیـتان تاثــیـــر می گذارد. اســـترس داشتن باعـــث میشود بدنـــتــان بیـــشتــر هورمون جنـــگ و گریـــز، کورتیـــزول را ترشـح کند که بدنــتـــان نیاز به مقدار کمی از آن دارد، ولی اگـــر دوزش بالــا رود می توانـــد میل جنـســـی را سرکوب می کنــد. قبل از شروع رابـــطه جنسی راهــی ساده برای پاک کردن ذهـنتـان پیـــدا کنید، چه یک حمام طولانــی باشد یا خواندن یک کتـــاب خوب.

غذای سالم بخورید 

پـیروی از یک رژیم غذایی سالم برای قلـــب می تواند حرارت بیـــن شما را هم افــزایــش دهـــد. نتیـجــه تحقـــیقـــاتی که در مجلــه پزشکی روابــط جنـسی منتـشــر شده، رابـــطه ای بین کلـــسـتـرول بالـــا و زنانی که به سخـــتـی تحــریک شده و به ارگاسم می رســنـــد، پیدا کرده اســت. هنــگـــامی که کلستـــرول در شریان ها بالـــا می رود، باعــث سخت تر شدن جریــان خون شده، در ناحـیـه لگنـــی سبـــب کمتر رســیدن خون به انــدام تنـاسلی شده که منجــر به سخــت شدن ارگـــاسم در زنــان می شود.سطح کلســـتـــرول خود را با مصرف بیـــشـــتر میوه و سبـــزیجـــات نسـبت به چربی های حیوانی و محصولات لبـنـــی کنـتـــرل کنـــیــد. از ایــن جایگـــزیـــنــی ساده برای کاهش کلستـــرول خود، استــفـــاده نمایید.

خوراکی هایی که میل جنسی را افزایش می دهد، مصرف کنید 

تـحقـیـــقـــات نشــان داده اســت که، یک بدن در حال رشـد به ویتـــامــین ها و اجزای خاص برای بالا بردن میل و عملکـرد جنسـی نیــازمــند اسـت. آووکادو، بادام، توت فرنـــگــی و صدف جزو خوراکـــی هایی هســـتـنـــد که می توانـنــد ایـــن میل را در شما افـــزایــش دهـنــد.

رابطه خود را بررسی کنید 

کـــاهـش میل جنسی می توانـــد نشـانــه ای از مشکـــلــات گستــرده تری در خارج از اتاق خواب باشـــد. ممکن اسـت خشمـــتان به خاطـــر موارد جزئی، سر ریـــز کرده باشــد ( دوباره مسواکش را ایـــنجا گذاشـتـه؟ )، یا مسائل بزرگــتری از قبیل عدم ارتــبـاط ( ارســـال بیــش از حد پیـــامـــک به جای صحـــبـــت کردن که در مطالعـــه ای اخیـــرا مورد بررسـی قرار گرفتـه ). اگــر کیــفـــیـــت رابـــطـه به کمک یک مشاور حرفه ای نیـــازمـــند اســت، به سراغ یک مشاور درمانـــگر خانواده و ازدواج بروید و اگر مسئله تنـــهـا به رابـــطـــه جنـــسی مربوط است، از یک مشاور جنـسـی کمک بخواهیـد.

با هم به پیاده روی بروید 

با هم پیاده روی کنـــیـــد، بدوید، ورزش کنیـــد یا هر سرگرمـــی یا علاقمـندی ای که شمـــا و همـسرتــان بتوانیـــد با هم انـــجـــام دهیــد، این کار ها میتواند ارتـــباط عاطـــفی شمـــا را تقویت کنـــد و باعث افــزایش تمــایل به پشـــتـــیـــبانی از شریـک زنـــدگیــتـــان شود. در مطالـعه ای که در مجلـــه شخـــصیـــت و روان شنـــاسـی اجـــتمـاعـــی منتشـــر شد، زوج هایـی که در فعـــالـــیت های جدید و هیجـان انگــیـــزی شرکــت می کردنـــد، رضایـــت بیـشـتـــری از روابــط خود داشــتند. جدیـــد و هیجـــان انـــگیز دو مفهوم نسبـی هســـتند و بستـــه به روحیـــات شمـــا می توانـــند هر چیــزی باشـــنـــد از دوچرخــه سواری در کوهستان گرفتـــه تا چتـــر بازی.

اغلب ورزش کنید

اســـترس کمتر، بهـــبود خلق و خو، بالا رفـتـــن عزت نفــس، همه از فوایــد سلــامـتی ورزش هســتــند و روی هم رفـته می توانند میل جنسی را افزایــش دهـــنـــد. در مطالعـــه ای که اخــیـرا انجـام شده مشخص شد، زنــانــی که داروهای ضد افـــســـردگـــی مصرف می کنـنـد و کاهـــش میل جنســـی ( اثر جانبی آن ) را تجـــربـــه کرده بودند، با سه جلـســه ۳۰ دقــیـــقــه ای ورزش در هفتــه رضایــت جنســـیــشـــان بهـبود پیــدا کرده اسـت.

به بدنتان گوش دهید 

گــاهی اوقات کاهش میل جنـــســـی نشان از مشکل پزشـــکـی بزرگــتـری دارد. پس اگـر همـــزمـــان با کاهـش میل جنـسیتـــان دچـار افــزایـــش وزن، خشــکی پوست، ریـــزش مو و خسـتـــگـــی شدید، نباید آن را نادیده بگـیــرید. شایـد بدون ایـن که بدانـــید دچــار مشکل تیـــروئید باشـــیـــد. یک آزمــایش خون ساده با تشخیص علـــایم کافیـــســـت تا این علایم با دارو درمـان شوند. کاهـــش میل جنسی می توانــد با سایـر اخـــتــلـالـــات پزشـــکی از جمـله افســـردگی و خســـتـگی مزمـــن در ارتـــبــاط باشــد.

مشکلتان حل نشد؟ به پزشکتان مراجعه کنید 

اگـــر هنوز هم بعد از ایـــجــاد ایـــن ترفنـــد های ساده در زندگــیــتـــان موتورتان گرم نشـده، شایـــد داروهای تجویزی به کمـــک شمـا بیــایـــنـــد. برخـی از داروها مانـند تسـتوستـــرون یا ولبوتریـن، فقـط با نسخـه پزشـــک می توانـــنـد برای درمان کاهش میل جنـــســـی مورد اســتفـــاده قرار بگـیـرنـــد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.