المپیک 2024

چه شهری میزبان المپیک 2024 خواهد بود؟

شهر پاریس اعلام کرده است که می تواند میزبانی المپیک 2024 و 2028 را برعهده داشته باشد و برای این میزبانی به توافق رسیده است.در ادامه با ما همراه باشید.

________________فانوس________________

المپیـک 2024 و 2028 در کجا برگزار می شود؟

لس آنــجـلس در توافـق با کمـیــتـــه بیـن الــملــلی الـــمـپیـــک میـزبـــانـــی الـمــپیک ٢٠ـ٢ـ٨ را پذیــرفـــت و شهر پاریس میـــزبان المپــیــک ٢٠ـ٢ـ٤ می شود. به نقــل از دیــلی تلـــگراف کمـــیــتـــه بین الــملـــلی الـــمپیــک با پاریـــس و لندن برای میزبـــانــی از الـمپـــیک های 2024 و 2028 به توافـــق رســـیـده اســت.
ایـن کمیتـه میزبـــانی ها رابـــه طور رسـمـی در ماه سپتامـبر اعـــلـام خواهد کرد.

المپیک 2024

شهر پاریس میزبان المپیک 2024

المپیـک 2024 در کدام شهر و کشور برگزار خواهد شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.