امیر تتلو بازی استقلال و العین را آنالیز کرد!

امیر تتلو بازی استقلال و العین را آنالیز کرد!

امیر تتلو برای شکست استقلال تحلیل خاص خودش را دارد و نتیجه بد این تیم مقابل العین را به عدم استفاده از خودش ربط داد.در بخش ورزشی فانوس همراه باشید.

عامل باخت استقلال عدم استفاده از امـیر تتلو!

امـــیر تتـــلو برای باخت اســـتـــقـــلال به الـــعــیـــن تحـــلیل خاص خودش را دارد.

امیرحـســـین مقصودلو که مدت هاست خودش را فوتبالـــیســت می داند و از همه مربـیانــی که از اســـتـــعــداد او بهـــره نمــی برنـد شکـــایـــت دارد، پس از شکـــســـت اســتـقـلـــال، نتیجـه بد این تیم مقابل الـــعـــیـن را به عدم اســتـــفـاده از خودش ربـــط داد.

پست تتلو برای باخت استقلال:

امیر تتلو بازی استقلال و العین را آنالیز کرد!

عدم استفاده از تتلو عامل باخت استقلال

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.