رنگ لاک

انتخاب رنگ لاک متناسب با رنگ پوست و آرایش

انتخاب رنگ لاک ناخن به عوامل زیادی از جمله رنگ پوست و آرایش و …بستگی دارد, برای انتخاب بهترین رنگ لاک ناخن با مجله فانوس همراه باشید.

راهنمای انتخاب رنگ لاک مناسب

انــتـخـــاب رنـگ مناســب لاک بسـیار مهـم اســت و از نکـات ظریفـــی اســت که در عیـن سادگی بســـیار مهـم و تاثـیر گذار اســت ایجاد هارمونی بیــن رنگ لباس، آرایش وزیور آلات با انـــتخاب رنـــگ لاک مناســب ، می توانـــد تاثیـــر آن را چنـــد برابـــر کنـد .

دانــسـتن چگونگـــی انـــتخـــاب رنــگ لاک ناخن مناسب شما به کمـی تحــقــیق نیـاز دارد، اما انتـخاب رنگ مناســب با در نظر گرفتـن کمـــی اختـلـاف خیـــلی ساده خواهـــد بود. اهـمیت ایـن انــتــخاب کم نیسـت. لبـــاس شمـــا، رنـگ پوستــتان و حتی شکـل دســتانـــتان در ایـن انــتخــاب دخیل هســـتـنـد. به عنوان مثال اگــر انــگـــشـتان کوتاهی داریـــد، نبـــایـــد لاک ناخنی انـتخاب کنـــید که انگشــتـان شمـــا را کوتاه تر و پهـن کند، بایـــد انگــشتـان خود را کشــیــده تر نشـــان دهــیـــد. نگران نباشـیـــد، من قبلا هر چیـزی که برای انتخـاب رنــگ لاک ناخــن احـتـــیاج داریــد پیـــدا کرده ام.

رنگ لاک

نکات مهم در انتخاب رنگ لاک

1- رنـگ پوست
با توجه به منـابع متعــدد، یکـــی از موارد مهم هنـگام انتــخاب رنگ لاک ناخـن رنگ پوستـتـــان است. به طور کلی قوانـیـــن ساده ای برای انــتخاب رنگ لاک بر اساس رنـــگ پوستـــتـــان وجود دارد. به عنوان مثـال، پوست های روشن، با رنگ های تیـره ظاهـــر خیـــلی خوبی پیدا می کنــند، مخـــصوصا رنگ هایـــی که پایه ی آبی دارنـد. پوست های با رنـگ معـمولی، با انواع قرمز تیـــره ترکیب خوبی ایـجـاد می کنـند، در حالـی که پوست های تیـره، تقــریـــبا با هر رنگـی همـــخوانی دارند.

 

2- ساز و برگ
ایـن مورد کمی نیـــازمند مهارت بیـــشـــتـــری است. نظـــر برخـــی از متـخـــصــصـــیـن این اســت که رنگ لاک ناخن شمـا به هیـچ عنوان نبایـــد با ساز و برگ شمـــا جور باشــد، در صورتی که برخــی دیگــر می گویند نه مشکــلـی نیـــست! منـــظور از ساز و برگ، مجــموعه ی لبــاس و لوازم همراهــتــان مانـــنـد کیـف و عینـک آفتــابـــی و ساعت مچی تان اسـت که رنـــگـشان را باهم ست می کنیـد.

 

به نظــر من، زمانــی که رنگ لاک ناخن خود را بر مبنــای ترکــیب رنگی لبــاس و جواهـــراتتــان انـتخاب می کنید، با غریـزه تان این انـــتخـــاب را انجام دهـــیــد. در انتــخاب یک رنـــگ مکـــمل، امـــا نه لزوما همان رنــگ زیــاد وسواس به خرج ندهیـــد. حتــی اگـر عاشـق رنـــگ خاصی هسـتید و سعی می کنید آن را در تاپ، دامن و کفـش هایـتـــان به کار ببـــرید، برای ناخـن هایتان هم می توانــیـد از همـــان رنگ اســـتــفـــاده کنیـد.

 

3- آرایـش
در آرایش خود بایـد توازن در انتـخـاب ترکیب رنگـــی را رعایت کنـــیـــد. بهـتـــرین ایـده ای که برای انتـخــاب رنگ لاک ناخــن با توجه به ترکیب رنـــگی آرایشتان وجود دارد، انـتـخاب یک رنگ مکمـــل است. این جالـب نیـست که همـه جایتـــان یک رنگ باشد، کمـی بی رنگ و رو می شوید. البـتــه استثــنـــائا زمـــانــی که رنگ رژ لب و لاک ناخـنتـــان باهـم یکی باشــد خیــلـی جلـب توجه خواهـــیــد کرد.

 

4- مهــم ترین عامل
اگر می خواهیـد بدانــیــد که چگونه رنگ لاک مناســـب ناخـــن خود را انـــتــخـاب کنید، به این عامـــل خیـــلی توجه کنیـــد. چه رنگی در حال حاضـــر محــبوب است؟ مهـــم نیـــســـت پوست شمـا چه رنگی است، بالاخره در طیـــف رنـگــی که در حال حاضر مد شده، رنـگی پیــدا خواهـــد شد که به پوست شما بیـــایـــد. انواع رنـگ های بنـــفش، آبـــی، صورتــی، مرجــانی و حتـــی مشــکـــی در مدل های مات و براق نیــز موجودنــد تا با هر پوستـــی هارمونی پیـــدا کنـند.

 

5- منـــاسبـت
زمـــانی که می خواهــیـد یک رنــگ مناسب برای ناخـــن های خود انـــتـخـــاب کنیــد، بایـــد روز یا منـــاســـبتی که در آن هســـتــید را نیز در نظـر داشـتــه باشــید. در آن روز قرار هســت چه کار کنـید؟ اگـــر به خاطر دل خودتـان می خواهـیــد لاک بزنـــید، راحـت باشیـد! لاک های رنگـــارنگ و حتی طرح های بامــزه اســـتـــفـــاده کنیــد. اگـــر می خواهــیـد به سر کار بروید یا در یک جلسه ی کاری شرکـــت کنید یا یک چیزی شبیـــه به ایــن، رنـگ های خنــثــی را بر گزیـنیـد.

امــا اگــر می خواهـــیـد شبی را با دوستــانــتـان در شهــر پرسه بزنیــد، جسور باشـیـــد! قرمز رنگـــی عالی است، اما هر کاری که می کنید، سعی کنـید آن را تیـــره نگاه داشـته یا به تناسـب رنـگ جواهــرات فلزی خود رنـگ منـاسـبـــی را انـــتـخاب کنیــد.

 

6- فصل
فصـل نیـــز موردی قابــل توجه برای انـــتـخـاب رنــگ منــاسب ناخـــن است. در زمستـــان، رنگ های تیـــره تر فوق الــعـــاده هستند. اما در بهـار محـــدودیــتی نیــست، باید به موارد دیـــگـــر دقت کنـــیـد. تابســـتان زمــان خوبی برای رنـــگ های گرم اسـت، رنـــگ های روشن و جسورانه و لاک های نئونی. برای پاییز هم، برنــزی، طلــایــی، قرمــز، حنــایــی و برخــی از رنگ های خنــثـی با شکوه جلوه می کننــد.

 

7- بدانیـد از چه چیـزی بایـد دوری کنید
در انـــتـخـاب صحـیح رنـگ لاک ناخــن، بایـــد حواسـتـــان باشــد که از چه چیـــزهایی دوری کنــیـد. به عنوان مثال، اگــر پوستـتــان خیـلی روشن اســت، نباید از رنـــگ های خیـلــی تیــره اســـتفـــاده کنیـد، اگر نه دست هایتان سرد و مرده بنه ظر می آیـــنــد. اگر ناخــن هایـــتان خیلــی فرم مربعی دارد، از رنگ های خیـلــی روشن دوری کنــیــد. این باید و نباید ها را معمولا با سعـی و خطـــا کشـــف خواهید کرد، بعضـــی وقت ها باید چیـزی را امتحان کنیـد تا متوجه شوید به شخـص شمـا می آید یا نه.

 

8- رنگ مورد علاقــه
حالا به نظـر می آید که با ایـن مورد قرار اسـت موارد دیــگـر را نادیـده بگـیرید! دقـیـقــا همیـن طور است، می توانید ایــن کار را انــجام دهــیـد. تمــام مواردی که گفـتـه شد، فقـــط تعـــیـــیـــن میکنــد که چه رنگ هایـی به شمــا می آیـــنـــد. برخــی از ایـــن قوانـیـن شایــد در مورد شمــا صحـــت نداشــتـه باشد. یا حتی شاید شما به آن اهـــمــیـــتـی ندهــید. مشکـلـــی نیسـت!

در هر صورت آن ها ناخــن های شمـا هسـتـــنـد، حتـــی اگــر تمـــام قوانـیـن به شما دیکــتــه کنـنـد که رنــگ مورد علــاقه شما روی دستـانــتـــان ظاهر خوبی ندارد، شمــا می توانـــید دقـــیـــقـــا همان رنـــگ را انـــتخـاب کنید! شمـــا براحتـــی می توانــیــد یاد بگیـــرید که چگونه رنگ منـــاسبـی را برای ناخن های خود انـتـــخاب نمـایـــیـــد. نگــران نباشـیـــد، هیـچ اجباری در انــتخـــاب شمـــا وجود ندارد. اگــر شمــا رنـگـی را دوست دارید که ایــن قوانیـن می گوینــد به شمـا نمـی آید، مشــکلــی نیـــسـت، کافــیــست تا در طیـــف رنگ مورد نظر خود، یک پرده ی دیگــر از آن رنــگ، نوع مات یا نوع براق را انـتــخــاب کنید تا به دسـتـــتان بنــشینـد. شمــا زمـان انـــتخــاب رنــگ منـاسـب برای ناخــن هایتــان بیشتـر به چه موردی اهمـــیت می دهید؟

راهنمای کامل و جامع برای ست کردن رنگ لاک ناخن ها با مدل آرایش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.