نقش والدین در انتخاب همسر برای فرزندشان

نقش والدین در انتخاب همسر برای فرزندشان

والدین باید همراهی گام به گام در تصمیم فرزندشان در انتخاب همسر داشته باشند ولی نباید تصمیم خود را بر آن ها تحمیل کنند.با ما در بخش زناشویی مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید.

والدین چه نقشی در انتخاب همسر دارند؟

والـــدیـــن بایــد با مشـــاوره صحـــیــح به فرزندشان، راه صحـــیـــح برای انتــخـــاب همـسر را به آن ها نشـــان بدهنـــد. نسـریــن غلـــامـپور، روانشـناس، با اشــاره به اهـمـــیت نقـش والدیــن در ازدواج فرزنــدان اظـــهـــار کرد:والدیـن نقـش مهمـــی در انتـــخاب همــسر برای فرزندشان دارنـــد و نبـــایـــد نظر خود را در ازدواج به فرزندشان تحـــمیل کنـند.

ایـن روانـشــنــاس در ادامه بیــان کرد:والــدین باید با مشاوره صحیح به فرزندشان، راه صحـیــح برای انــتـخاب همسـر را به آن ها نشــان بدهــنـد.

نقش والدین در انتخاب همسر برای فرزندشان

نقش والدین در ازدواج فرزندانشان

غلــامـــپور با ارائه راهکار برای تصــمیـم گیـری درست در ازدواج تاکــید کرد:والدین بایــد همراهـــی گام به گام در تصــمـیــم فرزنـدشـان داشـــته باشــنـد ولی نبایــد تصـمیـــم خود را بر آن ها تحـــمـیـــل کنند و هم چنین نبایـد به گونه ای رفـــتــار کنـنـد که فرزنـــدشـــان گمـــان کند آنهــا قصـــد دارند برای او تعیـــین تکـلــیـف کنــنــد.

 تاثیری که پدر و مادر بر روی انتخاب همسر فرزندشان دارند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.