انتقام / این بار ایرانی ها شناور صیادان عربستانی را در آب های بوشهر توقیف کردند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : شنـاور صیـادی عربسـتـــان در آب های ایـــران در بوشهر توقیـــف شد.با فانوس همراه باشید انتقام / این بار ایرانی ها شناور صیادان عربستانی را در آب های بوشهر توقیف کردند

انتقام-بار-ایرانی-ها-شناور-صیادان

ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

انتقام / این بار ایرانی ها شناور صیادان عربستانی را در آب های بوشهر توقیف کردند

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـنا، روابط عمومی اداره کل شیلـات اسـتـــان بوشهــر اعلـام کرد: نیروهای منــطــقـــه دوم نیــروی دریـایــی سپــاه پاسـداران یک فروند شناور صیـــادی متـــعــلق به کشور عربستان را حوالــی جزیـــره فارسی در آب های این اسـتــان توقیف کردنـد.
فانوس : در ایــن شنـــاور صیـــادی پنـــج تبعه هندی حضور داشتـــنــد که برای صید وارد آب های مرزی ایــران شده بودنـــد. سرنشـــیــنان ایــن شنــاور صیـــادی دستـــگیـــر و تحویل مقـــام های قضـــائی اسـتان بوشهر شدنـــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.