ایستادن یک معلم همجنس باز در کنار ترامپ و همسرش ملانیا جنجال آفرید

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : ایســتادن یک معـــلـــم همــجـــنـــس باز در کنار دونالد ترامــپ رئیس جمهوری آمــریکــا و همــسرش ملانــیــا در کاخ سفـید جار و جنــجـــال بزرگــی در شبـکــه های اجــتمــاعــی به راه انـداختـــه اســـت.با فانوس همراه باشید ایستادن یک معلم همجنس باز در کنار ترامپ و همسرش ملانیا جنجال آفرید

ایستادن-یک-معلم-همجنس-باز-در-کنار-ترامپ

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

ایستادن یک معلم همجنس باز در کنار ترامپ و همسرش ملانیا جنجال آفرید

مجله اینترنتی فانوس : همجــنس بازی به نام نیکوس یانوپولوس که در هنــرستـــان بیکون چارتـــر تدریــس می کند، برای تقدیر از وی به عنوان بهـــتریـن معلـــم سال ۲۰۱۷ ایالـــت “رود آیـلِـنـــد” در شمــال شرق آمـریکا به کاخ سفـــید دعوت شد و هنگـــام گرفتـــن عکـس یادگاری با ترامــپ Trump و همسرش ملانـــیا حالـــتی غیرعـادی به خود گرفت به نحوی که یک بادبـــزن سیـاه به دســـت گرفـت و سرش را همچون افـــرادی که به خود می بالـنــد، بالا گرفـت.

فانوس : یانوپولوس در صفـــحـــه فیسبوکی خود عکـــس یادگـاری خود را گذاشت و در زیر عکـس نوشت: معلم نمونۀ سال ۲۰۱۷ ایالــت رود آیلند با چهــل و پنجــمـــیـن رئیس جمهوری آمـــریــکا دیـــدار می کنـد.

ایستادن-یک-معلم-همجنس-باز-در-کنار-ترامپ

فانوس : یانوپولوس در زیر ایــن عکس چند نشـانــۀ ویژۀ همجنـس بازان را نیــز گذاشــتـه اســت.

بسیـاری از کاربران شبکــه های اجــتـمـــاعی حالـــت ایــستـــادن یانوپولوس را زشت شمــردنـد و آن را اهانــت به رئیس جمـهوری آمــریکـا دانــسـتـه اند.

ترامپ فوریـــه ۲۰۱۷ می خواست با صدور دســتوری اجـــرائی قانون Law حقوق همـــجـــنــس بازان را که در دوران باراک اوبامـا رئیس جمـهوری پیشین آمریــکا تصویب شده بود، لغو کند ولی سرانجــام از تصـمــیــم خود منـــصـــرف شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.