اینترنت

اعلام تعرفه های جدید اینترنت + جدول

جدول قیمت های ارائه اینترنت بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات را در گزارش زیر ملاحظه کنید.در ادامه این مطلب از بخش خبری مجله فانوس با ما باشید.

________________فانوس________________

قیمتهای جدید اینترنت اعلام شد

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل 512 کیلوبیت بر ثانیه گفت:اپراتورها بسته به شرایط و در حوزه رقابتی می توانند اینترنت داخلی را تا 10 برابر حدود تعیین شده ارائه دهند.

صادق عباسی شاهکوه با اشاره به ارائه اینترنت بر مبنای سرعت به جای حجم گفت:تاکنون اینترنت در بخش ثابت و ADSL به این شکل بود که مردم حجم خریداری می کردند و برای هر گیگابایت 3000 تومان می دادند که البته با افزایش حجم این قیمت کاهش می یافت. این سیاست اکنون تغییر کرده و از این پس به جای اینکه افراد حجم خریداری کنند، سرعت را خریداری می کنند.

وی درباره نحوه تعرفه اینترنت اظهار کرد:کاربران ماهانه 10 گیگابایت اینترنت بین الملل و دو برابر آن اینترنت داخلی خواهند داشت. هزینه اینترنت تا دو مگابیت 20 هزار تومان، از 2 تا 6 مگابیت 35 هزار تومان، از شش تا حدود 20 مگ 50 هزار تومان است. برای کسانی که در حال حاضر مصرف پایین دارند، برای اینکه احساس گران شدن نکنند، نیز سطح 10 هزار تومانی تعریف کردی l که شامل 3 گیگابایت اینترنت بین الملل و 6 گیگابایت داخلی است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینترنت ارائه شده توسط فیبر نوری و سرعت های بالای 16 مگابیت بر ثانیه نیز بیان کرد:در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات، قیمت گذاری آن به نحوی است که برای اینترنت داخل نصف اینترنت بین الملل تمام می شود. در سرعت 20 مگابیت در ثانیه حجم 50 و 100 گیگابایت برای اینترنت بین الملل و داخل است. سرعت 50 مگابیت در ثانیه نیز دارای 70 و 140 گیگابایت برای اینترنت بین الملل و داخل است.

اینترنت

جدول قیمت های ارائه اینترنت بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات به صورت زیر است.

*طبق اظهارات عباسی شاهکوه، اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت می توانند برای رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا 10 برابر و اینترنت بین الملل را تا دو برابر این حدود تعیین شده ارائه دهند.

سیاست مصرف منصفانه و نه اینترنت بی نهایت

عباسی شاهکوه درباره سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) توضیح داد:در دنیا متداول است وقتی در بخش ثابت سرعت را می فروشند، یک محدودیت هم قرار می دهند و اینترنت واقعا نامحدود نیست، زیرا ممکن است یک مشترک دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین دلیل یک حد را قرار داده که اصطلاحا به آن مصرف منصفانه می گویند. به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید، اما تا یک حد می توانید با همان سرعت دانلود کنید. پس از آن یا سرعت را محدود و یا هزینه حجم اضافه را دریافت می کنند.

وی ادامه داد:ما از مدل دوم استفاده کردیم. بدین ترتیب که کاربران باید برای مصرف اضافه جداگانه حجم بخرند. البته مصرف متداول بیشتر از این نمی شود. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود 3000 تومان برای هر گیگابایت اضافه در اینترنت بین الملل و از 1000 تا 1500 تومان برای اینترنت داخلی است. همچنین در حجم اضافه می تواند هر قیمتی که برای اینترنت داخل وجود دارد، یک دهم می شود و برای اینترنت بین الملل می تواند 40 درصد پایین تر باشد.

اپراتورها مجازند تا 10 برابر حجم تعیین شده بروند

مــعــاون سازمـــان تنــظیــم مقررات و ارتـــبـــاطات رادیویی با بیان اینـکـه اپراتورها ایــن اجـازه را دارنـــد که از 20 گیگ تا 200 گیگ هم بروند، گفت:با 200 گیگـابــایـت ایـنـــتــرنت ماهــانه برای سرعـت 2 مگابـیـــت در ثانــیه، می توان در روز یکسـره تا 8 ساعــت فیــلـم دانــلود کرد و حتـــی به تماشـــای تلویزیون آنـــلـــایـــن پرداخـت بدون ایـــنــکه حجـــم تمام شود. البـته در اینـــتــرنـــت داخلــی زیرا مصـرف حجم بالا معمولا برای ایــنترنت داخـل است و طراحـی شبـکه ملــی اطلـــاعــات هم برای اینـترنت داخل اســت.

عبـاسی شاهـــکوه با تاکید بر شرایط رقــابتـــی بیــن اپـراتورهـا برای ارائه حجـم ایـنـــتــرنت بیان کرد:اپــراتورهـــا بسته به شرایـــط و در حوزه رقـــابـتـــی می توانـــنــد ایــنـــتــرنــت داخـــلــی را تا 10 برابر ایـن حد تعیـــیــن شده ارائه دهنـــد. ایـــنـتــرنت بیـــن المـلل نیـــز اجازه دارد تا دو برابـــر افزایــش یابــد. به مرور که انـــتـــقال افــزایـش پیـــدا می کند اطــمیـــنـان داریـم که اپــراتورهـــا حجـم را بیـشتر از ایــن مقدار خواهنـــد داد، کمـا اینکه در حال حاضر بعــضی اپراتورهــا هستــنـــد که تا 100 گیگـابـایـت اینــتـرنـــت می دهـند.

سرعت فیبر نوری تا 50 مگابیت بر ثانیه

وی با اشـــاره به تعرفـــه گذاری برای ایـنترنـت بر مبـــنـای فیـــبـر نوری، بیان کرد:مخـــابـرات می تواند در سراسـر کشور روی فیــبـر نوری کار کنـــد و در حال حاضـــر فیــبر نوری را در بعضی از شهـــرها واگذار کرده اســـت. اپـراتور ایرانـــیان نت نیـــز روی فیبـــر نوری کار می کنــد. ایرانیـــان نت قبـلـــا دوره حفـاظت داشـــت که حفـاظـــت سراسری آن هم اکـــنون تمـــام شده و به هشــت شهـــر بزرگ رســـیده است. بنابــرایــن سایر FCP ها نیــز مجــاز هســـتـنـد در خارج از ایــن هشت شهـــر بزرگ به حوزه فیـــبـر نوری وارد شوند.

معاون سازمــان تنـــظــیم مقــررات و ارتبــاطـــات رادیویی با بیان ایـنکه برای فنـاوری های مختــلـف، تعــرفـه گذاری شده اســت، افـزود:تعرفه های قبلـــی همــه بر اسـاس ADSL بود که معــمولا تا 16 مگــابیـت در ثانیـه سرعـــت داشـت. ما سرعـــت های بالــاتـــر را نیز در این طرح خود تعریــف کردیم. ممـکن است در آیـنــده بعــد از ADSL، VDSL بیــاید که اپـــراتورها اکــنون روی آن کار می کنــند و یا ممکــن است فیــبر نوری واگـذار شود که تا سرعــت 50 مگـــابـــیـــت در ثانـیـه را نیز پوشش می دهد.

زمان اجرایی شدن مصوبه تا پایان مرداد

عــباســی شاهــکوه دربـاره زمـــان اجرایی شدن ایـــن مصوبه از طرف اپراتورهـــای ارائه دهـــنـــده اینـتـــرنـــت اظــهـار کرد:این تعــرفه ها نهـایـــتا تا آخـر هفــته ابـــلاغ می شود. همـچـــنـین ظرف یک هفـته پس از ابلاغ اپــراتورهـا بایــد آن را اجـــرایـــی کنـــنـد. بنابــرایـن ایـن طرح نهــایـــتا تا پایان مرداد اجـــرایـی خواهــد شد.

وی با بیــان ایـنـکه اعـمال حداقل سرعـــت پیش از ایـــن وجود نداشـــت، گفــت:اکـــنون در چنــین شرایـطی که ایــنـتــرنـــت داخـلــی ما بیـــشــتر به مردم عرضه می شود، اپراتورها مجـاز نیــســتنـــد سرعـــت کمتر از 512 کیلوبیـــت بر ثانیه ارائه دهـند. تاکید ما روی سرویس های داخلی اسـت که امـیدواریـــم با کیفــیـــت و سرعت بیشـتـــری به مردم ارائه شود و انـــگـــیزه ای برای اپراتورهـا باشـــد که سرویس های داخلــی را افـزایــش دهــند تا شبـــکــه ملــی اطــلـاعات به نحو منـــاسبی در اخـــتــیار مردم قرار گیـرد.

معاون سازمـــان تنظـیــم مقررات و ارتـــباطـات رادیویی با بیـــان ایـنکه در هر مدلـــی ممکـــن است تخـلف یا خطا اتـفاق بیــفتد، خاطـــرنـشــان کرد:با وجود ایـن، نظـــارت بر سرعـــت از نظارت بر حجـــم آســـان تر و اجرایی تر است. الــبـــتــه بیشتر خود کاربران باید این نظـــارت را انجــام دهـــند. بنـابراین کاربران در صورت مشــاهـــده تخلف می توانـنـد ابتدا به اپراتور ارجـــاع داده و اگـــر نتــیـــجـه نداد به رگولاتوری شکایــت کنـــند.

جدول قیمت و تعرفه های جدید اینترنت در کشورمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.