این سوسک افسانه ای از گوریل ها هم قوی تر است!

beetle-stronger-gorilla-photos

این نوع سوسک قادر است ۱۴۱۱ برابر وزن خود را حمل کند. در این مطلب ایران ناز میخواهیم قویترین موجود دنیا را به شما معرفی کنیم, موجودی که میتواند اجسامی ۱۴۱۱ برابر وزن خود را حمل کند.

سرگین‌غلتانک یا سوسک سرگین نوعی سوسک است که محققان فهمیده‌اند می‌تواند اجسامی ۱۴۱۱ برابر وزن خودش را بکشد و حمل کند.

۶۲۶۱۵۸۴۲۳-irannaz-com

این مسئله مثل این است که یک انسان با وزن معمولی ۶ اتوبوس دو طبقه را به صورت همزمان بکشد و جابجا کند! این در حالی است که یک گوریل می‌تواند اجسامی ۱۰ برابر وزن خود را جابجا کند.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.