باردار نشدن

باردار نشدن بعد از ازدواج چه عوارضی دارد؟

باردار نشدن بعد از ازدواج عوارضی دارد که شاید بسیاری از خانم ها از آن بی خبر باشند, باردار نشدن بعد از ازدواج احتمال ابتلا به آندومتریوز را افزایش میدهد.

___________________فانوس___________________

باردار نشدن بعد از ازدواج

آمادگــی نداشتن برای بچه دار شدن مشــکــلـــات بسیــاری را برای گروهی از زوج های جوان ایــجـاد می کنـد. پس اگر در سنــیـــن جوانـــی هستیــد بایــد اطلاعــات تان را راجع به ایـن موضوع کامل کنــیـد.

جراح و متـــخـصص زنـــان، زایمـــان و نازایـی با اشــاره به اینکـــه باردار نشــدن بعــد از ازدواج احتــمـال ابـــتـــلــا به آندومتـــریوز را افزایش می دهـــد، گفـــت:اســتفــاده از داروهای ضددرد، هورمون درمــانی، جراحــی و هیــستروکتومی از جملـــه روش های درمـــانـی این بیمـاری اسـت.

باردار نشدن

عوارض باردار نشدن بعد از ازدواج

او در مورد بیمـاری آنــدومتـــریوز در زنـان گفت:بافـــت هایی که چرخـه ی قاعدگــی در آنـهـــا انجام می شود و در داخل رحم ریـزش پیدا کرده و به شکـــل خونریزی ماهانـــه از رحم خارج می شود،ــآنـــدومتر نام دارد و آنـدومتـــریوز هم برگــرفــته از همان بافت آنــدومتـر اســـت.

وی افزود:به ایـن معنــا که اگر بافـــت آنـــدومتـر در جایی غیـر از حفـره رحــم وجود داشته باشـد، آن بافـــت آندومتـــریوز اســت. بافــت آنــدومتــریوز می تواند روی لوله های رحـــم و تخـمــدان و یا ارگـان های دیـگـر داخـــل شکم مانند روده و مثـــانـه یا حتی منــاطـق دوردست تر ماننــد ریه و در موارد نادر در مغـــز و بیـــنـــی ایجـاد شود. در واقـــع بافت خونریـــزی دهــنده زمان قاعدگــی خانــم ها اگر به علل ناشنـاخـتــه ای در منـاطق دیگری بروز و رشد کنـــد،ـــمی توانـد مسائل و مشـکـلـاتی را برای فرد به همراه داشـــتـــه باشــد.

جراح و متــخصص زنــان زایمان و نازایـــی ادامــه داد:محـــققــان می گویند یکی از علــت های مهـم نابـاروری در میــان زوج ها آندومتـریوز تشخــیص داده شده، اما نکــتـه ایـنـــجـــاسـت که شیوع ایـــن بیمـــاری تا قبـــل از مجهـز شدن علم پزشــکی به سونوگرافـــی و وسایــل تشـخـیــصـی پیـــشرفته چنـــدان مشـخـــص نبود و حالـا با کمک ایــن همــه پیـشــرفت به نظـــر می رسد تقــریـبـاً 176 میلـــیون زن در جهــان با آن دست به گریبان هســتـــنـــد.

او اضافه کرد:این در حالی است که بسیاری از زنان هیـچ علــامـتــی از ایــن بیـــمـــاری نشان نمی دهند و هرچـــنـد که یکـی از علـل نابـــاروری، بروز این بیـــمــاری تشخــیـص داده شده،امـا به نظـر می رسد آنـدومتریوز طیف بســیـار گستــرده ای دارد و با درمـان به موقع آن، می توان از بسـیـــاری از مسـائل، مشکـــلـات و عوارض پیـــشگـیـــری کرد.

این جراح لاپـــاراسکوپی پیشــرفــتـــه و هیستروسکوپی ادامـــه داد:بســیـاری از عوامــل از جمله باردار نشدن بعـــد از ازدواج، ابـــتلـــای یک و یا چنــد نفر از اقوام نزدیـک به آندومتریوز، مسدود کردن راه خروج طبیــعـی خون قاعدگـــی از بدن، سابـــقـــه عفونت لگــنـــی و اختلـــال رحـــمــی خطـر ابـــتــلای به آندومتریوز را زیـاد می کنــد.

وی با بیان اینکــه نشـانه های آنـدومتـریوز به طور موقت با بارداری از بین می روند، گفــت:همچـــنـــیـن این نشـــانه ها بایــائسگـــی به طور کامـــل از بیــن می روند، مگـــر ایـنــکه بیـمار در حال مصـــرف اســتـــروژن باشــد.

جراح و متخصص زنـــان زایـــمــان و نازایـــی در مورد درمــان آندومتریوز اظهـارداشت:داروهای ضددرد و مســکــن، هورمون درمـــانــی، جراحی و هیـــستروکتومی از جملـــه روش های درمانـــی این بیــمـــاری اســـت که نوع درمـان بستـــگـــی به شرایط بیـــمـــار و شدت بیماری ان دارد.

باردار نشدن بعد از شروع یک زندگی مشترک چه عوارضی برای خانم ها دارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.