بازیکنان پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس می خواهند دبل کنند

بازیکنان پرسپولیس می خواهند به دو قهرمانی متوالی در لیگ برتر دست یابند و هدف آنها این است که در لیگ برتر دبل کنند.در ادامه این مطلب از بخش ورزشی مجله فانوس با ما همراه باشید.

___________________فانوس___________________

بازیکنان پرسپولیس می خواهند به دو قهرمانی برسند

بــازیـکــنــان پرســـپولیــس می خواهنـــد کاری کننـــد که در یادهـــا بماننـد. ایـــن باشـــگــاه تا به حال در لیـگ برتر نتوانســتــه به دو قهرمــانـی متوالـــی دســـت یابد. حالـــا بازیکـنـــان ایـــن تیـــم می گویند می خواهـــند دبـــل کنـــند. سیـد جلال حســیــنــی مدافـــع با تجربـــه این تیـــم می گوید:«هدف همه ما این اسـت که بتوانیم در لیـــگ برتـــر دبـل کنـــیم.» ایـن حرف را ربـیـع خواه هم می زند. او می گوید:«قطعــا خیـلی لذت بخـش اســـت که برای دو بار متوالـی قهــرمان شویم. الـــبـته تیم ما پتانـسیـل ایـــن را دارد که رکوردهـــای بهـتـری هم به جا بگــذارد.»

بازیکنان پرسپولیس

پرسپولیس در لیگ برتر هفدهم

عزم جزم بازیکنان پرسپولیس برای دبل کردن در قهرمانی لیگ

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.