مجله اینترنتی فانوس : جلیل فرجاد بازیگر سینما و تلویزیون دلیل کم کاری های اخیر خود را کمرنگ شدن و ضعف آثار پیشنهادی خواند.

دلیل کم کاری های اخیر خود را کمرنگ شدن نقش ها بیان نمود و گفت: خوشبختانه فعلاً بازی نمی کنم و مشغول استراحت، تدریس و کارهای تئاتری هستم.

۷۵۸۰۶۶_۵۰۹
وی دلیل کمرنگ شدنش در عرصه سینما و تلویزیون را اینگونه مطرح نمود: خوش به حال دوستانی که انتخاب نمی کنند و یا من که انتخاب نمی شوم. این کلمات و لغات را بارها و بارها سایر همکارانم گفته اند، مشکلات عدیده است و با بیان آنها متاسفانه اتفاقی نمی افتد.

فرجاد ادامه داد: پیشنهاداتی گه گاه ارائه می شود که بسیار دست و پا شکسته و جزئی هستند. در این پیشنهاد ها هم نقش ها نقشهای ضعیفی بودند و هم کاری که من دوست داشتم نبود.

وی در مورد دلیل ایجاد وضع موجود در عرصه بازیگری تصریح کرد: این را باید از مدیران و سیاست گذاران فرهنگی پرسید و جواب را آنجا جستجو کرد ولی این مساله اینقدر تکرار شده و این مشکل بیان شده که دیگر گفتنش هیچ دردی را دوا نمی کند.

بازیگر فیلم”بر بال فرشتگان” خاطرنشان کرد: دلیل این وضع را من نمی توانم بگویم. اگر بگویم باند بازی های موجود و یا دسته بندی ها، چون اشراف کامل ندارم نمی خواهم به کسی تهمت بزنم اما می دانم همه عوامل دست به دست هم داده تا همه چیز کمرنگ شود.