بازیگر معروف ایرانی تا یک قدمی مرگ پیش رفت اما نجات پیدا کرد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــانــــــوس : بازیگر سرشناس تلــــویزیون با هوشیاری تکنسیـــــن های اورژانس پایتخت نجـــــات یـــــافت.با فانوس همراه باشید بازیگر معروف ایرانی تا یک قدمی مرگ پیش رفت اما نجات پیدا کرد

بازیگر-معروف-ایرانی-قدمی-مرگ-پیش-ر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بازیگر معروف ایرانی تا یک قدمی مرگ پیش رفت اما نجات پیدا کرد

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنا، امیر آتشانی، بازیگـــر Actor سرشناس تلویزیون توسط تکنسیـــــن های منطقه ٢١١ ناحیه شمال نجات یافت.
ظاهرا این بیمار وضعیـــــت وخیمی داشته که با هوشیاری و عملکـــــــرد سریع تکنسین ها، نجات یافت.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

funnos.com

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.