بازیگر

جزییات جدید از پرونده ربوده شدن بازیگر سرشناس ایرانی

حکم متهمین پرونده پیچیده بازیگر سرشناس طنز سینما و تلویزیون که به دست پدر و دایی اش ربوده شده بود قرار است به زودی صادر شود.در ادامه با ما باشید.

______________فانوس______________

ماجرای پرونده ربوده شدن بازیگر سرشناس به کجا رسید؟

پــدر بازیـگر سرشنــاس سینما و تلویزیون که با همــدستـــی برادر همـسـرش سنـــاریوی ربودن مرد هنــرپـیـــشه را طراحی واجرا کرده بودنـد صبـح دیــروز به اتـهـــام آدم ربـایــی در شعـبه هشتـم دادگاه کیفـــری اسـتان تهــران پای میـــز محاکمه ایـسـتادند.

پدر شاکـــی در بازجویی ها گفتـه بود:«پسرم اعتیـــاد داشت برای همـیــن با برادر زنــم او را سوار خودرو کردیــم تا به کمپ ترک اعتـــیــاد ببریم. اما…»

بازیـگر معروف طنـز در جلـــسه رســیـــدگـی به پرونده که به ریــاسـت قاضی اصـغـــرزاده و با حضور قاضـــی توکلـــی- مستشار دادگـــاه- برگـــزار شد به عنوان شاکــی پای میـز محــاکــمـــه گفـت:«چهار سال پیش 85 سکه طلا را به جای بدهکاری پدرم به او قرض دادم. اما وقتـــی ازدواج کردم و از پدرم خواســتم که طلـــبــم را پس دهد او و دایــی ام نقـــشه کشیدند و مرا به زور سوار خودرو کردند و به کمـــپ ترک اعـــتــیــاد بردند. امـا چند روز بعد من از کمـــپ بیرون آمدم و از آنهــا به اتــهـــام آدم ربـایـــی شکایت کردم. حالا از شمـا می خواهم که به شکــایـــتـم رسیدگی کنید.

سپس پدر مرد بازیگــر پای میـــز محـــاکــمه ایســتــاد و به عنوان متـهم ردیف اول در دفـاع از خود گفت:«پســـرم اعتـــیاد داشـت و من و برادر زنم به درخواسـت مادرش او را در کمــپ بستری کردیــم. به همـین خاطــر موضوع آدم ربـــایی مطـــرح نبوده و او به خاطر مشـکـلــات خانوادگــی ما را گرفــتار کرده اســت.»

دایـــی متـــهــم نیـز در دفـــاع از خود همـــیـن موضوع را مطرح کرد. امــا مادر مرد بازیگـــر وقتــی در جایـــگاه ایســتــاد گفت:«شوهرم دروغ می گوید. پســـرم اعــتــیاد ندارد بلـکه این خود شوهرم اســـت که به خاطـر مصــرف مواد مخـدرتوهم زده اســـت. آنـــها پســرم را ربوده بودنـد.»

پس از پایان جلـــســه دادگــاه قضات وارد شور شدنـــد و قرار اســـت بزودی حکـــم شان را صادر کنـند.

حکم آدم ربایانی که بازیگر سرشناس سینما را ربوده بودند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.