باز هم حادثه برای زائران ایرانی در مناسک حج / این بار تایید شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : رئیس حج و زیـارت مرکـز پزشـــکی هلــال احمر گفـــت: عمـــلیــات درمـانـــی و امـــدادرسانی به زائران در منـــاســـک حج روند خوبی را در شهرهــای مدینــه منوره و مکـــه مکرمـــه طی می‌کـند.با فانوس همراه باشید باز هم حادثه برای زائران ایرانی در مناسک حج / این بار تایید شد

باز-هم-حادثه-برای-زائران-ایرانی-در-مناس

ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

باز هم حادثه برای زائران ایرانی در مناسک حج / این بار تایید شد

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـنـا، ، دکـــتـر سیــدعـلـی مرعـــشی اظـــهـارکــرد: در مکه مکــرمه تقریــبــا 70 مطــب و درمـانگـاه برای خدمــات‌ــرســانی در هتــل‌ـهـای محل اسـتـقرار زائران فعال است و در مدینـــه منوره نیــز درمانـــگـــاه‌ـــهــا و بیـــمارســتـان هلال احـمر فعـــال و در حال ارائه خدمـــت به زائران است.
وی ادامـه داد: آمــار مراجـعــات زائران به مطبــ‌ها و درمانگـاه‌ــهـــا بســیار کم اســت.
مرعشی به تعداد زائران بستری در بیـــمارسـتــان سعودی در مدیــنـه منوره اشاره کرد و گفــت: 4 زائر در حال حاضـــر به دلـیل لخـــتــه شدن خون، پیـــچ خوردگــی روده، کمبود پلاکت و مشــکل گوارشی در ایـــن بیمــارســـتان بسـتری هستـــند.
وی افـــزود:‌ وضعـــیــت سه نفــر از ایــن بیـماران مســـاعد است و تنـــهـــا زائری که بر اثــر پیچ خوردگی روده مورد عمل جراحـــی قرار گرفتـه، حال مسـاعــدی ندارد.

ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

باز هم حادثه برای زائران ایرانی در مناسک حج / این بار تایید شد

فانوس : رئیس حج و زیارت مرکز پزشکی هلــال احــمــر گفت: در مکــه مکرمه هم 5 زائر ایرانـی در بیمـــارستـان سعودی بستــری هسـتـنــد و هشــت نفر دیــگــر هم بیـمارســتـان هلـــال احــمــر بسـتری هستـــنــد.
دکتـر مرعشـی به آمار زائران فوت شده ایرانی در منــاسک حج امـسال اشــاره کرد و گفت: علـــاوه بر زائری که هفـته گذشـتــه در مکـــه مکـرمه فوت شد (علی ناز سالار پور از هرمـزگان) سه زائر دیگــر نیـــز تاکــنون بر اثر ایـــست قلـــبی جان باخـــتـهـ‌ـــانــد.
وی افـزود: زهرا توکلــی 56ساله از کاروان 32016 هرمزگــان و محمـــد قیاســی 61 سالــه از کاروان 19448 مشـــهــد هر دو بر اثــر ایست قلبی جان باختــند و امروز (پنجـشنبه) نیـز رســتـم علی چراغ پور 72 سالـــه از کاروان 41010 استـــان الـــبرز در بیـــمارستان النور مکـه مکرمـه بر اثر ایست قلبـی جان باخت.
فانوس : عملـیـات اعزام 86 هزار و 500 زائر ایـرانی به منــاسک حج امــسال که از 8 مرداد ماه آغاز شده، تا سوم شهریور ماه ادامــه خواهد داشت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.