بدشانسی بزرگ برای احسان پهلوان : سال بعد بازی در دسته دوم

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : بازیکــن ملیــ‌ــپوش تیــم فوتبــال ذوب آهن به دلــیل قانون سربـــازی ممــکــن است از حضور در لیگ برتـــر محروم شود.با فانوس همراه باشید بدشانسی بزرگ برای احسان پهلوان : سال بعد بازی در دسته دوم

بدشانسی-بزرگ-برای-احسان-پهلوان-سال-بعدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدشانسی بزرگ برای احسان پهلوان : سال بعد بازی در دسته دوم

مجله اینترنتی فانوس : احــسان پهـلوان بازیـــکن ملی پوش تیم فوتبال ذوب آهــن در ایـــن فصل باید طبــق قوانـــیــن کشور به خدمــت مقــدس سربازی برود. پوشیدن پیــراهــن سربازی افتخاری برای هر ایـرانـی اســت تا به کشور و مردمـش خدمت کنـــد اما به نظر میـــ‌ــرســـد برای برخی از ملــی پوشان در همــه رشـتهـــ‌ــهای ورزشی به خصوص فوتبال باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود زیرا پوشیــدن پیـــراهن تیــم ملی هم نوعی خدمت به کشور محـــسوب میـ‌ـــشود.

به نقل از فارس، در حال حاضـــر احـــسان پهلوان بازیکـن تیـم ذوب آهـن باید به خدمـــت سربـازی برود اما به دلـــیل اینکه تیــم تراکــتورسازی از جذب بازیـکـن محروم اســت بازیـــکن ملی پوش ذوب آهن طبــق قوانیـــن باید به یک تیم نظامی دیگــر برود که دو تیـم ملوان و فجـرســپاســی گزیـــنـــه‌های پیش روی پهــلوان هسـتنــد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدشانسی بزرگ برای احسان پهلوان : سال بعد بازی در دسته دوم

فــــــانـــــــوســـــــــ : به ایـــن ترتــیـــب احـــتـمال دارد که بازیـــکــن ملــی پوش تیم ذوب آهن مجـبور شود فصـــل آینــده در لیگ یک به میـدان برود که اتفاقــی عجــیب در فوتبال ایران محسوب می‌ـــشود اینـکـــه بازیکنی در حد تیـم ملـــی به لیـگی پایـــیـن‌تـــر تبعـیــد شود فقط باعث دلــسـردی باشـــگــاه‌هـای سازنده میــ‌ـشود باشگاه‌ـهــایــی که بازیکـــنـان را به فوتبال ملی ایران معرفــی کنــنــد اما هنگــام بهـره برداری مجــبور شوند که آنـــهـــا را به تیـمـــ‌های دیگـــر بفــرسـتـــنـــد و خودشان نتوانــند از آنـــها اسـتـفـــاده کنـنـــد.

به نظر می‌ــرســـد مدیـران ارشــد ورزش Sport و فوتبال به همـــراه مسئولان نظام وظیـفـــه باید در مورد بازیـکنان سربـاز در فوتبــال قوانیــن جدیـد و به روزتری را وضع کنند تا هم باشـــگــاه‌هـــای سازنــده از کشف و رشـد اســـتـعـدادهـــا پشیـــمان نشوند و بتوانــنــد از دسـتاوردهـــای خود استفـــاده کنـــنــد و هم شاهـــد رسوایـی‌هــایی مثل کارت خدمـــت سربازی جعلــی که چند سال پیـش در فوتبال ایـران رخ داد نبـاشیــم.

فانوس : فصــل گذشـتـــه نیــز دو بازیکن پرسـپولیس یعــنـی امــیـد عالیــشاه و احمـد نورالهی هم مجـبور شدنـد از پرســپولیــس به تراکـتورسـازی بروند که به دلــیــل محرومیـت ایـن باشگاه روزهای پرچالــشی را در فوتبال ایران سپـــری کردند.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.