تصاویری از طرح برخورد پلیس با روزه خواران در تهران را مشاهده می کنید.
خبرگزاری ایسنا/ تسنیم: تصاویری از طرح برخورد پلیس با روزه خواران در تهران را مشاهده می کنید.
تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهرانتصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

تصاویری از طرح برخورد با روزه خواران در تهران

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.