برداشتن خال

برداشتن خال روی پوست صورت چه خطراتی دارد

در این مطلب از بخش زیبایی و فشن مجله اینترنتی فانوس برای شما عزیزان مطلبی در مورد عوارض برداشتن خال صورت را قرار داده ایم.با ما در ادام همراه باشید.

______________________________________فانوس______________________________________

مضرات برداشتن خال روی پوست صورت

خال های که در صورت وجود دارنـد باید بدانید چه نوع خالی می باشند خال ها انواع و اقــسـام دارنــد خال بزرگ  و خال کوچک بعضــی از خال ها به مرور زمــان بزرگـــتر و پر رنـــگ تر می شوند برخی از خال ها ممـــکن است سرطــانـــی باشند که ایـن خال ها از نوع بدخـیــم می باشند و نیاز به بررســی بیـشـــتــری دارنـد که چگونه خال های بدخــیــم را از صورتتــان بر داریـد در ادامــه مضـرات برداشـــتن خالروی پوست صورت را مورد بررسی قرار خواهیــم داد با ما همـراه باشـید.

خالـ‌ـهـــا ضایـعــات پوستـی مسطح یا برجـسـته پوست هســتـــنـد که روی پوست دیده می‌ـشوند. خال‌ــها معـمولا ابتدا ضایــعـــات قهوه‌ای رنگ مســطـح و صاف، شبیه به کک و مک هستـند. با گذشــت زمــان ممکـــن اســت بزرگـــتر، پررنـــگ‌تـر و یا برجســـتهـ‌ـتـر شوند.

بعـضـــی از خال‌ـهـــا را با عنوان ، خال مادرزادی میـــ‌شناســـیــم. که حدود یک درصـــد نوزادان در هنگـام تولد، دچــار این نوع خال هســتند. انـدازه ایـن خال‌ها میـــ‌ـــتوانــد از کوچک، متوسط تا بزرگ متـــغیــر باشد. خالـــ‌ـهـای بزرگ ممکـن اسـت به قدری بزرگ باشند که تمــام یا قسـمـــتی از تنـــه یا اندام را در بر بگیــرند. خالــ‌ــهـای کوچک و متوسط، سرعـــت رشد کمتری نسبـت به رشد نوزاد دارنــد و با گذشـت زمـان کوچک میـ‌ـــشوند.

خالـ‌ــهـای دیـگـری نیـز در بدن وجود دارد، که میــ‌توان به خالــ‌ــهای هالـــه‌دار، خال آبـــی، خال برجـــستـه و… اشـــاره کرد.

بعـــضـــی از انواع خال احــتمـــال سرطــانی شدن را دارنــد. ملـانوم، خطــرنــاک‌ـتریـــن سرطـــان پوستی، می‌ـــتواند روی بعــضـی از خال‌ها ایـــجـــاد شود.

خالـ‌ـــهـــای خوش خیم اغلب دارای شکـل متــقارن، مدور، لبه دار، رنـگ یکنواخت و انـدازه‌ــای کمـتر از 6 میلیــ‌متــر دارنــد.

چه خالــی را برداریــم؟

بیشـــتـــر خالـــ‌ها خوش خیم و غیــر سرطــانــی هستند و فقط آنـــ‌ـهایـــی نیـــاز به اقدام‌ـهــای درمـانـــی دارنـــد که به نحوی غیــر عادی باشــنـــد، یا از لحاظ زیــبــایی، فرد بخواهد آن را بردارد. هر لکه خالــی که به طور ناگـــهانی دچار تغـیـیراتی در اندازه، شکـــل و یا رنــگ و خونریـزی، خارش یا درد شود، نیـاز به بررسی بیشـتـری دارد. همچنیـن باید مراقــب خالــ‌ــهــای بعد از 20 سالـگی بود.

بهتریـــن راه برداشتن خال

بهـتریـــن و عمــلــی‌ــتـرین راه برای برداشـتن خال، جراحــی و خارج کردن کل خال از چربی زیـــر جلدی و سپـــس دوختــن پوست با بخـــیه اسـت. اگــر جراح ماهـر باشــد، ایـن‌ کار به زیبایـــی لطـمـــه نمـــیـ‌ـزنـــد. روش دیــگر تراشیدن ضایـعـــه با تیغ جراحـــی اســـت. برای برداشــتـــن خال از روش‌ـــهـــای غیـر جراحـــی، مثل سوزانــدن با دســتگــاه و یا برخی اسـیـــدهــا هم اسـتفاده میـ‌ـشود.

اگر متخصص پوست تشخـــیـــص داد که خال از نظر بالـینـــی، کاملا خوش‌ـخیم است، با احتـیــاط فراوان می‌تواند از لیـــزرهای لایــه بردار، برای برداشــتـــن خال اسـتـفـــاده کنـد. اسـتفــاده از لیـــزری که برای برداشــتـن خالـکوبی اســـتفاده می‌کــنـنـــد، به هیـچ وجه برای برداشتن خال منـــاسـب نیـــست. زیـرا فقط رنــگ فعـال را از بین می‌ــرود و سلول خال باقـی می‌ـــمانـــد. و اگـــر روزی سرطانـــی شود، تشــخیـص آن بســیــار سخت خواهـد بود.

خال مادرزادی حتـــما بایـــد جراحـــی شود. برای خال‌هـــای مادرزادی(که اغلب مو دار هستــنـد) بهــترین راه، جراحــی و برداشتــن کامل آنــ‌ـــهــاست، زیرا خطـر سرطـــانــی شدن این خال‌ـهـــا از سایــر خالــ‌هـا بیشـتر اســت. هرچه اندازه خال مادرزادی بزرگ‌تر باشد، خطر سرطانــی شدن آن بیــشـتر اسـت.

با برداشتن خال از روی پوست صورتتان این خطرات را به جان می خرید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.