برده جنسی

حرفهای تکان دهنده برده جنسی 14 ساله داعش

دختر 14 ساله ایزدی که برده جنسی داعشی ها بود بارها تصمیم به فرار گرفت اما موفق نشد، او در مصاحبه ای از وضعیت نامناسب خود و 6 ما تجاوز وحشیانه گفت.

______________فانوس______________

حرفهای تکان دهنده دختر 14 ساله برده جنسی داعشی ها

6 ماه زندگی جهنمی در چنگال مردان شیطان صفت داعشی خالق روزگار تلخی برای “اخلاص” نوجوان بود.

 برده جنسی

عکس اخلاص 14 ساله برده جنسی رها شده از چنگ داعش

ماجرای تلخ فرارهای ناکام “اخلاص” برده جنسی تروریست های داعش

دخــتـــر 14 سالــه ایزدی در گفتـــگو با خبـرنــگـار بی بی سی از وضعـــیت بد زنـــدگـی اش گفــت ، زندگـــی که هر روز با تجــاوز مردان داعـــشی تلخ تر می شد. ایـــن دختـر نوجوان می گوید:6 ماه است که از خانواده ام جدا شده و اسیـر داعـشی ها شده ام ، طی این مدت هر روز مورد تجـــاوز قرار گرفتـم.

داعشـــی ها بعد از اســیـــرکردن گروهی از زنــان ایزدی از انــهــا به عنوان برده جنـســی اســتــفـــاده می شد که بخـــت بد نام من را در میـان آنهــا قرار داد و در بیـن 150 زن ایـــزدی ربوده شده قرعـــه ای تلخ مرا برده ی جنـــسـی یکـی از داعشی ها کرد.

 برده جنسی

صحبت های اخلاص 14 ساله برده  داعش

او مرد بســـیــار خشن و وحشـی بود ، چهره اش برای من درســت مثـــل یک هیولا بود با موهای بلـــنــد ، به قدری از او می ترسیدم که با دیدنـش تمام بدنم به لرزه می افـتاد.

بارهـــا تصـــمیـــم به فرار گرفتـــم اما دوباره اسـیـــر شدم ، خودکـشـــی هم مرا از دست تروریـست ها نجات نداد تا ایــنــکـــه یک روز وقتی صاحـب من برای جنــگ از خانـــه بیرون رفتـــه بود موفق شدم فرار کنم.

“اخلـــاص” در حال حاضـــر در یکـــی از بیمـــارســتـــان های آلمان بسـتــری است.

روایت تلخ و دردناک برده جنسی 14ساله یک داعشی شیطان صفت پس از فرار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.