بشقاب پرنده

وجود بشقاب پرنده در آسمان اردبیل صحت دارد؟!

رویت بشقاب پرنده در آسمان اردبیل که این روزها شایعه شده اشتباه است از طرف مدیر انجمن نجوم اهواز تکذیب شد.در ادامه این مطلب از بخش خبری فانوس با ما باشید.

______________فانوس______________

تکذیب بشقاب پرنده ای در آسمان اردبیل

مدیر انجمــن نجوم اهواز گفـــت:رویت بشقاب پرنده در آســـمان اردبـیــل که ایـــن روزهـــا شایعه شده اشـتباه است؛ ایـــن شی نورانی آن چیـــزی نیسـت که شایـعــه شده اســت.
خســرو جعــفری زاده اظـهار داشت:چنـد روزی می شود که خبــر رویت بشقاب پرنده در آســـمـان اردبیـــل شایـــعـــه شده اسـت؛ ایــن موضوع صحـیـــح نیـــست و شایعه شده است.

بشقاب پرنده

وی با بیــان ایــنکــه این شایعـه با عنوان « ایـــن بار نوری عجـــیب به نام بـشقاب پرنده در آســـمان اردبـیل» انـتـــشـار یافـتـــه است، افـزود:ایـــنــگونه خبـــرهـــای بی پایه و اساس و بدون کارشنـــاســـی در فضـــای مجازی، نشــان از ضعــف علمـــی و فرهنگی برخی از افـــراد سودجو در جامعـــه دارد.
ایــن کارشــنــاس نجوم با اشاره به این شی خاطــر نشان کرد:بشـــقــاب پرنده ای در کار نیــست و این موضوع کامـــلا تکـذیـــب شده اســت؛ بررسی های انجام شده نشـانـی از موجود یا جســمـــی عجــیب در ایـن تصویر نمی دهد و امیــدواریم کمتـــر شاهد ایـــنگونه جو سازی های بی پایــه و اساس در کشور باشـــیـــم.
مدیر انجــمـــن نجوم اهواز گفت: این شی که در تصــاویر اســـت شبـاهــت زیادی به سیاره مشـتــری دارد که ایــن شب ها به راحـتـی با چشـــم غیــر مسلــح قابل رصد است. البته در برخـی مواقع عبور ایـســتگـاه فضـــایـی بیــن الـــمــللـی در آسمان شب آن هم با درخــشــنـدگــی بسیار زیـــاد ممکن اســـت مردم را به اشـتـــباه بینـدازد.

بشقاب پرنده ایی که در آسمان استان اردبیل دیده شده بود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.