بلایی که سر دختر 18 ساله هنگام برنزه کردن پوستش در آفتاب آمد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دخــتـر ۱۸ سالـــه قزوینـــی با”برنــزه کردن پوست”دچـار ۸۰ درصـد سوختـــگـی شد.با فانوس همراه باشید بلایی که سر دختر 18 ساله هنگام برنزه کردن پوستش در آفتاب آمد

بلایی-که-سر-دختر-18-ساله-هنگام-برنزه-کردن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

بلایی که سر دختر 18 ساله هنگام برنزه کردن پوستش در آفتاب آمد

به گزارش فانوس به نقل از رکـنا، پرستـــار بخش سوختــگی بیـــمارسـتـــان قزوین گفــت: دخـــتــر ۱۸ سالـه بســـتری شده در بخـــش سوختگـی بدون دســتور پزشــک، با خوردن هم زمان داروی «متوکسالـــن» (برای برنزه کردن) و استـــفاده از کرم ضد آفـــتاب پس از قرار گرفـــتــن در معــرض تابــش مســتـــقیـم آفتـاب به مدت دو ساعـت، دچـــار سوختگی ۸۰ درصـــدی شد.

فانوس : پرستـــار بیمار افــزود: وی به دلــیـــل شدت سوختگـــی و به تشـــخیـص پزشک برای درمـــان به یکـی از بیمـــارســـتـــان‌هـــای تهران منـــتـقل شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.