بلند قدترین مرد تاریخ ایران با بدنی بزرگ و غیر معمولی / مرتضی مهرزاد در رده دوم

مجـــله اینترنتی فـــــانوس : در مـــورد این که چه کســـی بلندترین مرد ایران بوده و هســـت، همواره حـــرف و حدیث بسیــــار روایت شده اســــت که قدیــــمی ترین آن به دوران قاجار برمی‌گــــردد.((بلند قدترین مرد تاریخ ایران با بدنی بزرگ و غیر معمولی / مرتضی مهرزاد در رده دوم))

بلند قدترین مرد تاریخ ایران با بدنی بزرگ و غیر معمولی / مرتضی مهرزاد در رده دوم Funnos.com

بلند قدترین مرد تاریخ ایران با بدنی بزرگ و غیر معمولی / مرتضی مهرزاد در رده دوم Funnos.com

فـــــــانـــــــــوســــــــ : «سیاوش بوشهری» مشـــهور به «سیاه‌خان لپویی» مرد ۲٫۵۹ متـــری ایرانی (بالاترین قد ثبت‌شده در آسیا) با بدنی بسیار بزرگ و غیرمعمولی بود.

وی کـــه در اوایل سدۀ ۱۴ خورشـــیدی در لپویی، از توابـــع زرقانِ استان فـــارس می‌زیست از عقب‌مانـــدگی جسمی و ذهنی نیز رنج می‌بـــرد. سیاه‌خان به سال ۱۲۹۱ خورشـــیدی در روستای لپـــویی، از توابع زرقان اســـتان فارس به دنیا آمد. تا ۶سالگی رشد طبیـــعی داشت، اما از این زمان رشـــد شدیدی پیـــدا کرد.

خانـــوادۀ وی به‌دلیل تنگدستی و مشکـــلات جسمیِ سیاه‌خان به شیراز مهاجرت کـــردند و با به نمایش گذاشـــتن فرزند درشت‌هیـــکل و نامتعارفِ خود در مـــعابر، کســـب درآمد می‌کردند. در اواخر شـــهریور ۱۳۱۰ مدتی توسط فردی به نام خشـــورخان به مبلغ ۶۰۰۰ تومان اجـــاره شد تا در تـــهران به معرض نمایـــش درآید.

دکتر قربـــان، بنیانگذار دانشکدۀ پزشکی شیراز، در ســـال ۱۳۰۱ خورشیدی وی را یافت و مورد حمایت مالی و پزشـــکی قرار داد. با انتقال وی به بیـــمارستان، سیاه‌خان باقیِ عـــمر خود را بستری بود و سرانجام به‌عـــلت ذات‌الریه و سپسیس درگذشت.

فــــانوس بروزترین مجه اینترنتی ایران ⇓

جـــمجمۀ وی ۵٫۷ کیلوگرم وزن ولی تنها ۱۴۷۰ سانتیـــمتر مکعب حجم داشـــت. قد وی ۲٫۵۹ متر بود و این در شرایطی است که به‌دلیـــل رشد نامتعارف استخوان‌ها، هیچ فاصله‌ای بیـــن مهره‌های ستون فقرات وجود نداشته‌است. طول دســـت ۱۱۷ سانتیمتر و طول پاهای وی ۱۲۵ سانتیمتر بود. او ســـال‌ها از بیماری‌های مقاربتی، جـــلدی و ریوی رنج می‌برده‌است. اسکلت وی هـــم‌اکنون در دانشکدۀ پزشکی شیراز در معـــرض بازدید عموم قرار دارد.

بلند قدترین مرد تاریخ ایران با بدنی بزرگ و غیر معمولی / مرتضی مهرزاد در رده دوم Funnos.com

در حال حاضر هـــم بلندترین فرد ثبت شـــده در داخل کشور هم یک والیبـــالیست است؛ «مرتضی مهرزاد با ۲ متر و ۴۶ سانتـــی‌متر قد» عضو تیم ملی والیـــبال نشـــسته ایران و قهرمان مسابقات پارالمپیک برزیل که چنـــدی قبل جایزه ویژه ورزشکاران مـــدال آور پارالمپیک را از دســـت رئیس‌جمهور دریافت کـــرد. Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.