بیرانوند

گلر دوم پرسپولیس رقیبی خوش اخلاق برای بیرانوند

گلر دوم پرسپولیس رقیبی خوش اخلاق و بی حاشیه برای بیرانوند بوده است و باعث شده دروزاه بان اول تیم با تمرکز بیشتر وارد دروازه شود.

___________________فانوس___________________

گلر دوم پرسپولیس رقیبی دوست با بیرانوند

در هیچ کجـای دنیــا نمی توان دو گلر تیم را به عنوان رقیــبی دوست با یکدیـــگــر پیدا کرد امـا به نظـــر می رسـد این موضوع در پرســـپولیــس کامـلـــا وجود دارد.

در شرایـطـــی که بوژیـدار رادوشوویچ در زمـان حضورش در ترکیب پرسـپولیس نشان داده با توجه به کیفیتش نمی توان از او به عنوان شماره 2 در دروازه یاد کرد، با این حال رفـتـــار حرفـــه ای و عدم حاشیــه سازی او طی دو فصـــل اخــیـــر کامـــلـــا جالـــب توجه بوده اســـت. موضوعی که باعــث شده بیرانوند به عنوان دروازه بان اصـــلـــی ایــن تیـم با تمــرکز بیـــشتر و بدون حواشـی مربوط به رقـابت تنش زا درون دروازه ایـــن تیـم قرار گیرد.بیرانوند

رقیبی خوش اخلاق برای بیرانوند

بوژیدار که با درک شرایط بیـرانوند به عنوان دروازه بان شمــاره یک پرسپولیـس و تیــم ملــی به عنوان یک رقـــیــب سرســـخت برای او طی مدت اخیـر ظاهر شده در این مدت نمونه جالب توجهــی از یک رقــیب در پرســـپولیـس نشــان داده اســـت. دروازه بانـی با کیفـیت بالـــا و از همـــه مهـمــتـر حاشیه گریز و خوش اخـلـاق.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.