بیماری حشمت مهاجرانی چه بود که در بیمارستان دبی بستری شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : حشمـت مهــاجــرانی امـــروز در بیـمـارســتان ایـرانـــیان دوبی بســـتری شد و تحـت نظـــر پزشــکـان قرار گرفــت. مهاجرانـــی در بخش آی سی یو بســـتری است و حال عمومی وی نسبت به ساعــات پیش بهبود یافــته اسـت.با فانوس همراه باشید بیماری حشمت مهاجرانی چه بود که در بیمارستان دبی بستری شد

بیماری-حشمت-مهاجرانی-چه-که-بیمار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ

بیماری حشمت مهاجرانی چه بود که در بیمارستان دبی بستری شد

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.