بیماری که موفق شد منشی مطب دکتر را به باغ ببرد و به او …

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانـــــــوس : مرد جوان کـــه با اغفال منشی مطب یک پزشک، او را با وعده ازدواج به خلوتگاه شیطانی‌اش کشـــانده و مورد تعرض قرار داده بود، صبــــح دیروز از زندان به شعبه پنجم دادگاه کیفری منتقل و محاکمه شد.با فانوس همــــراه باشید بیماری که موفق شد منشی مطب دکتر را به باغ ببرد و به او …

بیماری-که-موفق-شد-منشی-مطب-دکتر-را-با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیماری که موفق شد منشی مطب دکتر را به باغ ببرد و به او …

فـــــــــانـــــــوســـــــ : پنجم شهــــریور پارسال زن ۲۷ ساله‌ای به‌نام «رویا» به اداره آگاهی تهران رفت و از مردی به‌نام «حمید» – ۳۲ ساله – شکایت کرد. او گفت: «مرد جوان من را به خلوتگاهش در شمــــال تهران کشانده و بعد هم نقشه شوم‌اش را اجرا کرد.»

مجله اینترنتی فانوس : پس از ایـــن شکایت، حمید با ردیابی‌های پلیسی در خانه‌اش دستگیر شد و با صدور قرار از طرف بازپرس به زندان Prison افتاد تا اینکه دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران به ریاست قاضی Judge «بابایی» و با حضور «قاضی تولیت» – مستشار دادگاه – محاکمه شد. در ابتدای جلسه دادگاه زن جوان در جایگاه ایستاد و در شرح واقعـــه گفت: «تقریباً سه ماه قبل از این ماجرای تلخ، حمید به عنوان بیمار به مطبی که منشی‌اش بودم مراجعه کرد و پس از چند جلسه دیدار به من اظهار علاقه کـــرد و خواستار ازدواج با من شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیماری که موفق شد منشی مطب دکتر را به باغ ببرد و به او …

فانوس : تا اینکه یـــک روز از من خواست برای آشنایی با خانواده‌اش به دیدن آنها بروم. اما او به این بهانه مرا به آپارتمانش کشاند و ضمن آزار و اذیت، به من تعرض کرد.» سپس «حمیـــد» در دفاع از خود گفت: «قبول دارم که در این مدت با رویا دوست بودم و حتی با او رابطه داشتم اما این رابطه به خواسته خودش بوده و ادعای تعرض به او را قبول نـــدارم. من فریبش نداده‌ام بلکه او با پای خودش به آپارتمانم آمده بود.»قضات پس از شنیدن اظهارات متهم با توجه به اسناد پزشکی قانونی او را به خاطر رابطه نامشروع بـــــه ۹۹ ضربه شلاق Whip و یک سال تبعید به یکی از شهرهای دورافتاده محکوم کردند.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.