تاریخ تکرار شد : نخبگانی که تسلیم اتوبوس های مسافربری شدند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دو حادثــه تکراری و مرگبـــار که در آن نخبگــان و دانـش آموزان برگــزیــده تسلیم اتوبوس های مســافربـــری شدنـــد.با فانوس همراه باشید تاریخ تکرار شد : نخبگانی که تسلیم اتوبوس های مسافربری شدند

تاریخ-تکرار-شد-نخبگانی-که-تسلیم-اتوبوس

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ

تاریخ تکرار شد : نخبگانی که تسلیم اتوبوس های مسافربری شدند

فانوس : 20 سال قبل یعـنـی سال ۱۳۷۶ اتوبوس حامل نخـبه های ریاضـی به ته دره رفت. چند دانـــشــجوی دانشگـــاه شریــف و برنده المـــپیـاد کشــته شدن، بیـــن بازمـــانده ها یک نفـــر بود به اسـم مریم میرزاخـــانی، اگـــرچــه عمــرش کوتاه بود ولی توانـــسـت \”تنهـا زن برنــده ی جایزه بزرگ ریـاضـیــات\” بشود.
امـــا حالا پس از 20 سال که از تصـادف Crash اتوبوس دانــشجوهای شریـف می گذرد و ۵۰ روز از مرگ مریـــم میــرزاخـانـــی. ایـن بار اتوبوس حامل دانـش آموزای دختـر برگــزیده ی هرمـزگان، راهـــی اردوی فرزانــگان بود و اخـــبـــار تلخش که به گوش می رسد از کشــته شدن، قطـــع نخـــاع، قطع عضو دانشجویان خبر می رسد.

مریم میـــرزاخـــانی از نجــاتـ‌یـافـتـهـــ‌ــهــای فاجـــعـه سقوط Fall اتوبوس بچـهـ‌ــهای ریـاضـــی شریـــف به دره در سال ۷۶ بود. ۲۰سال پیش به نشریــه دانـــشــجویی نقـــطـــه سرخـــط این مطالب را گفــتـه بود

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.