تاسف موگرینی : چون شعری از سعدی خواندم نمایندگان مجلس تعجب کردند و …

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : موگریــنــی در توئیت خود به ابهـــامـات پیش آمده در پی حضورش در مجلـــس شورای اســـلـامــی در مراسـم تحلـیف رئیس جمـهور پاســخ داد.با فانوس همراه باشید تاسف موگرینی : چون شعری از سعدی خواندم نمایندگان مجلس تعجب کردند و …

تاسف-موگرینی-شعری-سعدی-خواندم-ن

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تاسف موگرینی : چون شعری از سعدی خواندم نمایندگان مجلس تعجب کردند و …

به گزارش فانوس : موگریـنی در توئیت جدیــد خود در خصوص حواشـی حضورش در مجلس اعلام کرد: وقتی شعــری از «سعــدی» به زبـان فارسی برای نمـایـنده های مجلس ایــران خوانــدم با تعجــب و هیـــجان زیادی موبایل هایــشـان را درآورده و ضبـط کردنـــد ، در حیـرتم و متــاســـفـــم که برایــشـان مشـکل ایجاد شده اســت!

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.