بلای خطرناک تب در بارداری برای جنین

بلای خطرناک تب در بارداری برای جنین

شاید یکی از خطرناک ترین اتفاقات دوران حاملگی در ماههای اول تب در بارداری باشد که جنین را در معرض ابتلا به اختلالی غیرقابل درمان قرار می دهد.با ما در بخش زناشویی مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید.

تب در بارداری خطری جدی است برای جنین

مـراقــبـــت های دوران بارداری برای داشـــتـن جنیـن سالـم نکــایت هستـــنـــد مهم و حیــاتـی که نبـایـد آنها را دســت کم گرفــت ، یکـــی از ایـــن نکـات تب در بارداری است که هرگز نباید نسبـت به آن بی تفـــاوت بود.

تـب دوران بارداری به خصوص در سه ماهه دوم و هفته دوازدهم به بعـد می توانــد تا ۳۰۰ درصد احتــمــال ابــتـــلای نوزاد به اوتیـسم را افـــزایـش دهد. محـقـقان دانــشـــگــاه کلـمـبـیا در تازه تریــن مطـــالـعات خود دریـــافــتـــنـــد، تـب دورانـــبـــارداری به خصوص در سه ماهــه دوم می تواند منجـــر به تولد نوزاد مبتـــلـا به اوتیسم شود.

خطرات تب در دوران بارداری

اوتیــسـم نوعی اخـــتـــلـال رشدی از نوع روابـط اجــتمــاعی اســت که با رفتارهای ارتباطـی، کلـامی غیـــر طبیـــعی مشـخـص می شود؛ علــائم ایـن اخــتـــلـال تا پیــش از سه سالگـی بروز می کنـد و علــت اصــلــی آن ناشــنـاخته اســـت؛ امـا محـــقــقــان تـب در دوران بارداری ، استرس و فشارهـای عصبـــی را عامل مهـــمـــی در بروز ایـــن اختلـال می دانـــند.

بلای خطرناک تب در بارداری برای جنین

تب در بارداری خطر ابتلا به اوتیسم در نوزاد را افزایش می دهد

این مطالـــعات که در مجـلـه روانـــپزشـــکـی مولکولی منتــشر شده است، آمـــاری از تولد ۹۵،۷۵۴ نوزاد بیــن سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ در نروژ می دهـد و اعــلـام می کنــد که از ایـــن تعداد حداقل ۶۰۰ نفـــر مبـــتــلـا به اوتیـسم هستـــند.

بررسـی های شرایــط بارداری مادرانـی که کودکـــانــشـان مبتـلـا به ایـن بیـــماری شده اند، نشان داد تب دوران بارداری می توانــد ابـــتـــلای نوزاد به اوتیـسم را تا ۴۰ درصد افـــزایش دهـد.

عوارض خطرناک تب مادر بر روی جنین

مطــالـعـــات همـــچنـیـن نشــان داده اســـت، زنـــدگی ماشــینــی و عوامــل ناشی از آن مانــنــد استـرس سیر صعودی ابـــتلــا به ایـــن بیـمـــاری را تســریـع می کنـد؛ بر اساس پژوهش ها نیــز زنـانـــی که چاق و یا دیـــابتـــی هستند، در صورتــی که باردار شوند، بیش از مادران سالــم با احتـمال تولد نوزاد اوتیــسـمــی روبه رو خواهــنـــد بود.

بر اساس آمارهای منتــشــره نیـز، اوتیـســـم در پســران شایع تر است و در هر ۱۰۰ تولد، دو نوزاد مبتلــا به اوتیســـم هسـتنـــد؛ مادرانــی که در هفـــته دوازدهــم به بعــد بارداری سه تا چهار بار تب می کنند، ۳۰۰ درصــد بیـشـــتـر از دیــگـــر مادران باردار مســـتـعـد تولد نوزاد مبتـــلـا به ایـــن اخـتـــلال هستـنــد.

 بروز تب در دوران بارداری چه خطراتی می تواند برای جنین و مادر داشته باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.