تجاوز وحشیانه 3 مرد قوی هیکل به زن غریق نجات / 4 روز تجاوز

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : 3 مرد برنا که در قبال اتهام شیطانی آزار رسانی زن غریق نجات قرار دارا هستند ادعای بیگناهی می نمایند .تجاوز وحشیانه 3 مرد قوی هیکل به زن غریق نجات / 4 روز تجاوز

تجاوز-وحشیانه-3-مرد-قوی-هیکل-زن-غریق-ن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

انکار دزدیدن و آزار زن ورزش کار در تهران + عکس

فانوس : میانه مرداد 95 زنی با حضور در سازمان شانزدهم پلیس Police آگاهی تهران در حالی که دو مرد برنا با شکایتش در دستگیر بودند مدعا شد که از طرف متهمان و یکی‌از دوستانشان 4 روز در اسارت مورد آزار رسانی قرار گرفته است . با کامل شدن پژوهش ها و دستگیری مجرم سوم و ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران , صبح روز گذشته زن ورزش‌کار در دادگاهی غیرعلنی و پشت درهای بسته برابر قضات ایستاد و ذکر کرد یکی‌از متهمان خدمتکار خانه‌ام بود و یکسری روز پیش از واقعه Incident متوجه شدم که وسایل خانه‌ام را به سرقت Stealing برده است .
با وی تماس گرفتم و با این که ابتدا منکر کلیه چیز بود ولی زمانی مشاهده کرد اینجانب گواهی دارم تمامی چیز را گردن گرفت و قرار شد وسایل را برایم بیاورد ولی چند روز بعد یکدفعه با دو مرد به سراغم آمد و من‌را با همدستی آن دو نفر به صندوق عقب ماشین‌شان انداختند .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

تجاوز وحشیانه 3 مرد قوی هیکل به زن غریق نجات / 4 روز تجاوز

انکار دزدیدن و آزار زن ورزش کار در تهران + عکس

فانوس : اینجانب غریق نجات هستم و توان بدنی خوبی نیز دارم البته زیرا آن ها سه نفر بودند نتوانستم در برابرشان مقاومت کنم . آنان سه روز تمام منرا در خانه‌شان حبس کرده و آزارم دادند تا این که سرنوشت روز چهارم در حالی که همه‌شان خواب بودند موبایل یکی‌از آنان را برداشتم و با پلیس تماس گرفتم» .
بعد از بیانات این زن , متهمان در موضع ایستادند البته اتهاماتشان را رد کردند . این درحالی بود که سند پزشکی رسمی هم تا حدودی حرف‌های زن غریق نجات را تأیید می کرد .
فــــانـــــوســــ : یک کدام از متهمان به دادرسان خاطرنشان کرد برادرم این زن را می‌شناخت و به اینجانب می‌گفت بروم در خانه‌اش امداد دستش باشم . تا این‌که آن روز زمانی به منزل رفتم دیدم وی به منزل ما آمده و با برادرم سرگرم است . اینجانب کاری به فعالیت آن ها نداشتم تا این‌که صبح دیدم پلیس بالای سرم ایستاده است و برادرم هم قبلی از بیدار شدن ما متوجه تماس گرفتن این زن به پلیس شده و از منزل فرار و گریز Escape کرده بود . ما او‌را ندزدیده بودیم و چه بسا پزشکی رسمی هم حرف‌های او‌را اثبات نکرده است . از شما هم تقاضای عفو دارم . اعتقاد فرمایید کاری نکرده‌ایم و این زن خودش به کلیه چیز رضایت داده بود» .
در پایان این نشست قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به سر کردگی قاضی Judge بابایی و مستشار قاضی تولیت وارد شور شدند تا برای متهمان تصمیم‌گیری نمایند .

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.