تجاوز کارگردان معروف به دختر 13 ساله و دستور قاضی برای عدم پیگیری پرونده

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : یـــک قاضــی درخواسـت عدم پیـگـــیـــری پرونده تجاوز رومن پولانــســکـی به یک دختر ۱۳ سالـــه را رد کرد.با فانوس همراه باشید تجاوز کارگردان معروف به دختر 13 ساله و دستور قاضی برای عدم پیگیری پرونده

تجاوز-کارگردان-معروف-دختر-13-ساله-دس

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

تجاوز کارگردان معروف به دختر 13 ساله و دستور قاضی برای عدم پیگیری پرونده

فانوس : اسکات گورودن، قاضی Judge دادگـــاه عالـی حکـــم داده رومن پولانـــســکی هنوز یک فراری به حساب می‌ــآیـــد و دادگــاه نتوانـستــه پرونده را رد کنـد.
حکم در ماه ژوئن با پرونده سامـــانــتا گیـــمـر دنبال شد که در سیزده سالگی در سال 1977 در لســـ‌ــآنـــجــلس قربــانی رومن پولانسـکی میــ‌ـشود. پولانـســکی که بهــتـجاوز Rape اعــتــراف کرده است، 42 روز را در بازداشـت پیـش از دادگـاه به سر برد. وی سپـس از ترس پیگــرد قانونی حکم دادگـاه و زنـــدانی Prisoner طولانـی مدت از آمــریــکــا گریــخت.
کارگردان «محـــلـــه چینـیـ‌ـــهــا» که جمعـه 84 سالـه شد هیـــچـگــاه به آمریــکــا بازنــگــشـت و تلـاشــ‌های بســـیـار وکلایـش برای رسـیدن به توافق بدون زنـدانی شدن او کماکـان با شکـــســت دنـــبال شده اســـت.

تجاوز-کارگردان-معروف-دختر-13-ساله-دس
فانوس : گیـمـر در ماه ژوئن به دادگـاه عالـــی لس‌آنــجلس مراجعـه کرده است تا دادخواسـتـش را برای دســتــ‌ یافـتن به یک راهــ‌ــحل ارائه کرده اســـت. او گفـتـــه اسـت سالــ‌ــهـا پیش پولانـــسکــی را بخــشـــیده اســـت و میــ‌خواهـــد پرونده به عنوان عمــل بخشش برای خود او و خانوادهـ‌ــاش محـسوب شود.
فانوس : روز گذشته درخواســـت وکیل پولانـســکـی، هارلـند براون توسط اسکـات گوردن رد شد. براون امیدوار بود تا از شهادت برای ترغــیـــب مسئولان اروپایـی اســـتفـاده کنــد تا تعـقــیب بیـن‌ـــالـــمـــللی پولانـســکی را ملــغی کنـــد. او گفاه پولانـــســکـــی می‌خواهد بتوانـد آزادانـــه سفـر کند و از مقبره همســـرش، شارون تیت در آمــریـکا دیدار کنـد. شارون تیــت توسط طرفـداران چارلـــز منسون در 1969 در لسـ‌‌ــآنــجـلس به قتـــل Murder رسید.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.