تصاویری دردناک از مادر بنیتا کوچولو در مراسم خاکسپاری

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مراسم بدرقــه بنـــیـــتا کودک هشـت ماهـــه در امامــزاده ابراهـیم کهریزک در حال برگزاری است.با فانوس همراه باشید تصاویری دردناک از مادر بنیتا کوچولو در مراسم خاکسپاری

تصاویری-دردناک-مادر-بنیتا-کوچولوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تصاویری دردناک از مادر بنیتا کوچولو در مراسم خاکسپاری

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنــا، مراســم بدرقــه و تشـییــع کودک هشت ماهــه که به همراه خودرو پدرش ربوده شده و در خودرو جان خود را از دسـت داده بود، صبح امـــروز در امامـزاده ابراهــیــم منــطقــه کهـریـزک آغـــاز شد.
مردم و تعدادی از هنـرمـنـــدان در ایـن مراســـم حضور دارند تا دخـــتـر 8 ماهـه را تا خانه ابـــدی تشـییــع و به خاک بسپارنـــد.
روز 29 تیـر ماه امـــســال هنگــامـــی که پدر بنیـــتــا پس از خروج از پارکـــیـــنـــگ قصـــد داشت در را ببندد، یک سارق پشت فرمــان پراید نشــســتـــه و خودرو را به همراه بنیــتـــا به سرقـت Stealing برد.

تصاویری-دردناک-مادر-بنیتا-کوچولو

پس از آن تحـقیـقات پلیس Police برای یافــتن سرنـخـــی از ایـن کودک آغـــاز شد تا ایـــنکه روز گذشــته با دســتـگــیری دو سارق لوازم خودرو در پاکــدشت آن ها اعتـــراف کردنـــد خودرو را به همـراه کودک در محـلــی خلوت در این شهـــرســتان رها کرده اند.
با حضور پلــیس در محل مشـخص شد که بنــیــتـــا دختر 8 ماهه به علـــت گرســنگی، تشـــنگــی و گرمــا در خودرو جانــش را از دســت داده است.

تصاویری-دردناک-مادر-بنیتا-کوچولو تصاویری-دردناک-مادر-بنیتا-کوچولو تصاویری-دردناک-مادر-بنیتا-کوچولو تصاویری-دردناک-مادر-بنیتا-کوچولو تصاویری-دردناک-مادر-بنیتا-کوچولو

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.