تلاش نماینده تهران برای گرفتن سلفی با موگرینی و خاطره ای که به اشتباه زنده شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : در بســـیاری از شبـــکه های اجـــتماعی نمـاینــده مردم تهـــران را که دیـروز با اصـــرار تلـاش کرده بود با موگریـنــی، عکـس سلــفـی بگــیــرد را همان رزمنـده نوجوان معـروفی که شرط مصــاحبــه با یک خبرنـــگـار زن را رعایت حجـــاب او قرار داده بود معـرفـــی کردهــ‌ـــانــد.با فانوس همراه باشید تلاش نماینده تهران برای گرفتن سلفی با موگرینی و خاطره ای که به اشتباه زنده شد

تلاش-نماینده-تهران-گرفتن-سلفی-با-م

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

تلاش نماینده تهران برای گرفتن سلفی با موگرینی و خاطره ای که به اشتباه زنده شد

فانوس : اشـــتباه انتـساب اقـدام بزرگ مهــدی طحانــیان به علـیرضــا رحـیــمی، نمـــاینـده سلـــفــی گیـــر با موگرینی چند سال قبــل نیـــز تکـــرار شده بود و امروز نیـــز بسـیاری از رسـانــه ها و شبـــکه های اجتـمـــاعــی همـــان اشـــتـــبــاه چند سال قبل را دوباره تکـرار کردنــد.
در بســـیــاری از شبکه های اجـتمـــاعـی و رسانـــه ها – علـــیرضـا رحیـمــی نمایـــنـده مردم تهران را که دیروز با اقـدام عجیب و تلاش کرده بود با خانــم موگریـنـی، عکــس سلـفـی بگیرد را همـان رزمــنــده نوجوان معـــروفی معـــرفـی کرده اند که شرط مصــاحبـــه با یک خبــرنــگــار زن هندی را رعـایت حجــاب او قرار داده بود.

تلاش-نماینده-تهران-گرفتن-سلفی-با-م
مجله اینترنتی فانوس ” اما در اصل مهــدی طحانـــیان، نوجوان سیــزده سالـه ای که در عملـــیـــات بیــت الــمـقدس در نوزده اردیـبهشت 1361 به اســـارت دشــمــن بعثی درآمـد؛ همان نوجوانـــی است که یک سال پس از اسارت، در برابــر درخواست خانـم خبـرنــگـــاری بی حجـاب برای مصــاحبـــه، خطـاب به شرط مصاحـــبـــه را محـجــبــه شدن آن خبــرنــگـار قرار داد و او مجبور شد تا حجـاب خود را رعــایـت کند و همرزمش علـیـــرضـا رحیمـی شعر زیر را خوانـــد:
ای زن به تو از فاطــمـــه این گونه خطـاب اســـت ارزنــده ترین زیـنـــت زن حفـــظ حجـاب است.

تلاش-نماینده-تهران-گرفتن-سلفی-با-م

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.