تلگرام

همه تغییرات جدید تلگرام که از آن ها بی خبرید

پیام‌رسان تلگرام در به‌روزرسانی جدید خود امکانات جدیدی در اختیار کاربران قرار داده است.در این مطلب از بخش مطالب خواندنی مجله اینترنتی فانوس با ما باشید.

__________________________فانوس__________________________

همه تغییرات جدید تلگرام

هــمـه تغـــیـــیـــرات جدیـــد تلـگرام , در تازهـ‌ـــتـــریـــن به‌ـروزرسـانـــی تلــگرام قابـــلــیت‌هـــای جدیــدی به این پیامـــ‌رســـان اضــافــه شده اسـت. از اصـلــیــ‌ــتریـــن تغییــراتــی که در آپدیـت جدیــد در دسـترس کاربــران قرار گرفـــتـــه اسـت.

میـــ‌توان به موارد زیر اشاره کرد

*در نسخــه جدید تلگــرام‌ میــ‌ــتوان کاربران را به مدت مشخـصــی از فعـالـیـــت در گروه محــروم کرد.

*نســـخه جدیـد تلـگـرام به مدیران گروه اجــازه میـ‌ـدهد سطح دسـترســی هر کاربر را تعیــین کنـنـد، و امـــکـانـــات محدودکننــده زیـــادی به آن افـزوده شده اســت.

*یکی از مهـــمتـریــن قابـــلیت های آپدیـــت جدید ثبـت عمــلـــکـرد مدیـران گروه یا کانـــال در ۴۸ ساعت گذشــته اســـت.

لازم به ذکـــر اسـت تا این ساعت آپــدیـت جدید رسـمـا ارائه نشـــده اما به محـــض دریــافــت آن در اسرع وقت در اخــتـیار کاربـــران گرامـی قرار خواهـــد گرفـــت.

تلگرام تلگرام

تلگرام

تلگرام با این ویژگی های جدید محبوب تر خواهد شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.