تمساح آدم خواری که آرامش را از مردم روستای سرباز گرفته بود به دام افتاد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــــانـــــــوســــــــ : یک تمساح آدم خوار پس از حمله به یک روستا در شهرستان سرباز خون راه انداخت.با فانوس همراه باشید تمساح آدم خواری که آرامش را از مردم روستای سرباز گرفته بود به دام افتاد

 تمساح-آدم-خواری-که-آرامش-را-مردم-روست

ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

تمساح آدم خواری که آرامش را از مردم روستای سرباز گرفته بود به دام افتاد

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، حمله تمساح به روستایی در شهرستان سرباز تمساح پوزه کوتاه سه دام راخورد.

ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

funnos.com

ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.